Puvustomestari

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee

kahta puvustomestaria

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Tehtävät alkavat 15.8.2022 ja 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävät

Puvustomestarin keskeisiä työtehtäviä ovat vaatteiden kaavoitus, valmistus ja huolto. Olennainen osa tehtävästä on Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden auttamista puvustossa; kaikkea yksittäisten vaatteiden etsinnästä koko teoksen visuaalisuudesta keskustelemiseen.

Työhön kuuluu myös pukusuunnittelijaopiskelijoiden sekä vierailevien pukusuunnittelijoiden kanssa työskentelyä ja ohjaamista sekä tuotantojen vaatteiden muokkausta ja valmistusta. Lisäksi työhön kuuluu osallistuminen pukuvaraston järjestelyyn ja ylläpitoon sekä puvuston toiminnan ja tilojen kehittämiseen.

Mitä odotamme

Puvustomestarin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta. Menestyäkseen työssään puvustomestarin tulee olla organisointikykyinen, joustava ja suunnitelmallinen ja kyetä sekä yhteistyöhön että itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Odotamme puvustomestarilta vaatetusalan teknistä osaamista ja teatteripukujen valmistustapojen tuntemusta. Lisäksi odotamme joidenkin seuraavien osa-alueiden vahvaa osaamista: vaatturintyöt, kaavoitus ja Grafis-ohjelman hallinta, pukusuunnittelu ja/tai maskeeraus ja hiukset. Puvustomestarien tehtävissä katsotaan akatemian taiteen alojen tuntemus eduksi.

Työssä tarvitaan erinomaista suomen, englannin tai ruotsin kielen taitoa. Erinomaisen englannin tai ruotsin kielen lisäksi tarvitaan hyvää suomen kielen taitoa.

Odotamme puvustomestarilta palvelualttiutta, hyviä kommunikointitaitoja, ymmärrystä oppilaitosympäristössä tehtävästä puvustotyöskentelystä ja kiinnostusta kehittää puvuston toimintaa.

Työ tapahtuu pääosin päiväaikaan Teatterikorkeakoulun puvustossa. 

Taideyliopisto arvostaa monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta työyhteisössä ja on sitoutunut näiden edistämiseen sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassa. Kannustamme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolisia olevia henkilöitä sekä kieli- ja kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset tehtävät taiteen uusimpien virtausten parissa. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen sekä joustavat työajat että kattavan työterveyshuollon ja muita henkilöstöetuja.

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen vaativuustasolle 7, jolloin kokonaispalkka on 2500–2700 euroa riippuen henkilökohtaisesta palkanosasta.

Kiinnostuitko?

Jätä hakemuksesi liitteineen sähköisen rekrytointijärjestelmämme kautta mahdollisimman pian, viimeistään 22.5.2022.

Lisätietoja

Kati Mantere, 0400792058, kati.mantere@uniarts.fi

Laura Jännes, laura.jannes@uniarts.fi


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.