Näyttelijäntaiteen lehtori

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee

näyttelijäntaiteen lehtoria, opetusalana laulu ja äänenkäyttö

toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään alkaen 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävänkuvaus

Näyttelijäntaiteen lehtori, opetusalana laulu ja äänenkäyttö kuuluu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman henkilökuntaan. Lehtori vastaa omalta osaltaan opetuksesta näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta sekä edistää opetussuunnitelmatyötä. Lehtori osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden raatityöskentelyyn ja ohjaa tarvittaessa opinnäytteitä. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää ja osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettua pedagogista pätevöitymistä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 

Opetustehtävän suorittamiselle keskeistä on oman ääni-instrumentin monipuolinen hallinta. Tehtävään valittavalta edellytetään osaamista erilaisista äänenkäyttötavoista ja musiikin eri tyylilajeista sekä niiden opettamisesta.

Lisäksi tehtävään valittaessa eduksi katsotaan:

 – laulun A-tason tutkinto tai vastaavat taidot

 – opetusalaan keskeisesti liittyvät opinnot ja kokemus esiintymisestä, musiikista ja teatterista

 – kokemus opetussuunnitelmatyöstä.

Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon valittujen hakijoiden osalta erillisessä opetusnäytteessä ja haastattelussa. Opetusnäytteet järjestetään 7.3.-8.3.2023.

Kielitaito

Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Haettavana olevan näyttelijäntaiteen lehtorin tehtävän opetuskieli on suomi. Kaikilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen kielen osaamista. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 3350–4200 euroa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 21.12.2022 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Liitä hakemukseesi PDF-tiedostoina:

1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje (max 1 sivu)

2. Ansioluettelo (max 1 sivu)

3. Taiteellinen portfolio (sisältäen ääninäytteen, max 3 työtä)

4. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Lisätietoja:

  • Tehtävän sisällöstä: lehtori Markku Luuppala-Roos markku.luuppala(at)uniarts.fi
  • Hakumenettelystä: palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Laura Jännes laura.jannes(at)uniarts.fi

Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.