Näyttämömestari

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Aalto-yliopiston esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma siirtyy Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun 1.8.2021 alkaen.

Teatterikorkeakoulu hakee

NÄYTTÄMÖMESTARIA

toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen (50 %) tehtävään 1.4.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Näyttämömestari vastaa ensisijaisesti esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelman tukipalveluista ja niiden kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu muun muassa: kurssimateriaalien ja työkalujen ylläpito ja tilaaminen, työpajaympäristössä tapahtuvien kurssien avustaminen, tilojen järjestely ja huolto. Tehtäviin kuuluu myös lavastusten rakentamista sekä itsenäisesti että yhdessä opiskelijoiden kanssa. Lisäksi näyttämömestari opastaa ja perehdyttää opiskelijoita materiaalien ja työkalujen käytössä.

Näyttämömestari sijoittuu Teatterikorkeakoulun tuotantoteknisten palveluiden näyttämön ryhmään, jossa jatkossa toimii kahdeksan työntekijää.

Mitä odotamme?

Näyttämömestarin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta ja vahvaa kokemusta lavasterakentamisesta sekä teatterista ja tapahtumista työskentely-ympäristönä.

Menestyäkseen työssä näyttämömestarin tulee omata hyvät vuorovaikutustaidot, organisointikykyä, suunnitelmallisuutta, joustavuutta ja kykyä työskennellä tiimissä.

Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Ajokortti ja kokemus pakettiautolla ajamisesta on tehtävässä tarpeen. Eduksi lasketaan kokemus oppilaitosympäristössä työskentelystä.

Mitä tarjoamme?

Tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset ja haastavat tehtävät taiteen uusimpien virtausten parissa. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen, joustavat työajat sekä kattavan työterveyshuollon ja muita henkilöstöetuja.

Tehtävän palkkaus sijoittuu henkilön yliopistojen yleisen työehtosopimuksen vaativuustasolle 7, jolloin osa-aikaisen tehtävän kokonaispalkka on 1250–1350 euroa riippuen henkilökohtaisesta palkanosasta.

Kiinnostuitko?

Jätä hakemuksesi liitteineen sähköisen e-rekrytointijärjestelmämme kautta mahdollisimman pian, viimeistään 14.3.2021.

Lisätietoja:  

  • Kaj Wager, tuotantoteknisten palveluiden päällikön sijainen, 0400-792011, kaj.wager(at)uniarts.fi
  • Pekka Anttonen, näyttämön ja tarpeiston päällikkö, 0400-792023, pekka.anttonen(at)uniarts.fi

Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.