Musiikkiteknologian lehtori, saliäänentoisto

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

musiikkiteknologian lehtoria saliäänentoistoon

1.8.2021 alkavaan työsuhteeseen. Tehtävä on osa-aikainen (40%), toistaiseksi voimassa oleva tehtävä.

Toimintaympäristö

Musiikkiteknologian lehtorin tehtävä sijoittuu Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolle Musiikkiteknologian aineryhmään. Musiikkiteknologian aineryhmä kouluttaa teknologioiden luovaan käyttöön musiikin tekemiseen ja esiintymiseen monipuolisissa konteksteissa, kuten elektroakustinen musiikki, media ja äänitaide, peli- ja elokuvamusiikki, musiikin äänitys ja -äänituotanto, eri musiikin lajien äänentoisto, sekä musiikkiteknologian pedagogiikka. Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat syvällisen ja monipuolisen koulutuksensa ansiosta laajasti julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille, sekä toimivat itsenäisinä taiteilijoina, Esim. äänittäjänä, tuottajana, live-äänentoiston ammattilaisena, musiikkiteknologisten soitinten ja sovellusten kehittäjänä, elokuva- ja pelimusiikin tai elektroakustisen musiikin säveltäjänä tai äänitaiteilijana.

Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian koulutusta on kehitetty vuodesta 1998 ja saliäänentoisto on ollut tärkeä osa koulutusta alusta saakka. Lehtorin tehtävään kuuluu yhteistyö monikulttuurisessa ympäristössä, jossa opiskelijoiden taustat vaihtelevat sisältäen erilaisia musiikkityylejä, lähestymistapoja ja tyylilajeja.

Koulutusta hallinnoi Musiikkiteknologian aineryhmä, joka on yhden professorin, seitsemän lehtorin, yhden yliassistentin, yhden teknisen asiantuntijan, lukuisien tuntiopettajien sekä noin neljänkymmenen kandidaatti- ja maisteriopiskelijan sekä kymmenen tohtoriopiskelijan muodostama yksikkö. Tämän lisäksi aineryhmä tarjoaa monia kaikille Sibelius-Akatemian ja Taideyliopiston opiskelijoille tarjottavia musiikkiteknologian opintoja. Musiikkiteknologian aineryhmän oppimisympäristö on kansainvälinen, monialainen ja tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Katso lisää nettisivuiltamme.

Tehtävänkuvaus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa lehtoreiden tehtäviin kuuluu antaa omaan taiteelliseen ja/tai tieteelliseen toimintaansa perustuvaa opetusta ja ohjausta. Tehtäviin kuuluu myös oman alan kehityksen seuraamista, opetuksen kehittämistä, opintosuoritusten arviointia ja opiskelijavalintoihin osallistumista.

Työsuhteen alkaessa saliäänentoiston lehtorin tehtäviin kuuluu saliäänentoiston tekniikan teoreettista ja käytännön opetusta erilaisissa yhteyksissä Sibelius-Akatemian sisällä ja ulkopuolella, peruskursseista vaativampaan tasoon. Tehtävään kuuluu myös opetuksen suunnittelua, koordinointia ja kehittämistä yhteistyössä aineryhmän henkilöstön ja Taideyliopiston alan opettajien kanssa. Tehtäviin sisältyy myös musiikkiteknologian johdantokurssien kehittämistä ja opettamista sekä opinnäytteiden ohjausta ja arviointia. Lehtorin odotetaan osallistuvan aktiivisesti oman alansa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön sekä yritysyhteistyön kehittämiseen.

Lehtori vastaa osaltaan oman alansa koulutuksen pitkäjänteisestä kehitystyöstä huomioiden myös toisten aineryhmien ja Taideyliopiston muiden akatemioiden tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet. Lehtorin tehtäviin kuuluu lisäksi osallistuminen aineryhmän säännöllisiin kokouksiin sekä taiteelliseen ja pedagogiseen kehittämistyöhön ja projektien toteuttamiseen. Lehtorin edellytetään toimivan aktiivisesti osaston, akatemian ja Taideyliopiston kehittämistyössä ja hallinnollisissa elimissä sekä laatutyössä.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Musiikkiteknologian (saliäänentoisto) lehtorilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto musiikkiteknologian tai musiikkikentälle soveltuvalta saliäänentoiston alalta. Hakijalta edellytetään myös näyttöjä hyvästä opetustaidosta sekä korkeakoulutasoista alan opetuskokemusta. Tehtävä edellyttää laajoja pedagogisia ansioita sekä oleellista alan työkokemusta. Alan ammatillisten ansioiden, kuten laajan kokemuksen elävän musiikin miksauksesta sekä konserttiäänentoistojärjestelmien suunnittelusta (system design), myös pedagoginen koulutus, suunnittelu- ja organisointikyky ja toiminta alan verkostoissa sekä alan kehitystyö katsotaan eduksi. Hakijan ansiot arvioidaan ottaen huomioon yllä kuvatut lehtorin tehtävät ja toimintaympäristö.

Taideyliopiston yleiset lehtorin pätevyysvaatimukset on kuvattu tarkemmin Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä arviointimatriisissa.

Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon kutsuttavien hakijoiden osalta 17.5.2021 järjestettävässä opetusnäytetilaisuudessa. Pandemiatilanteesta johtuen tilaisuus saatetaan järjestää etätoteutuksena.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Tässä tehtävässä musiikkiteknologian opetus tapahtuu pääosin suomeksi tai englanniksi tai ainoastaan englanniksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan (englanninkielisessä) opetusnäytteessä. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään myös tyydyttävää toisen kotimaisen kielen osaamista.

Palkkaus ja työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on osa-aikaisessa (40%) tehtävässä 645 tuntia vuodessa. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttokuukausipalkka on työsuhteen alkaessa osa-aikaisessa (40 %) tehtävässä noin 1 280–1 640 € riippuen henkilön kokemuksesta ja osaamisesta.

Hakeminen 

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 23.4.2021 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen hakukirje
  2. Ansioluettelo
  3. Opetusportfolio
  4. Työnäytteet

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa. 

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa aineryhmän johtaja Marianne Decoster-Taivalkoski ja rekrytointiprosessista henkilöstöasiantuntija Leena-Kaisa Paananen. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi

 


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.