Kirkkomusiikin tuntiopettaja

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän Helsingin yksikköön kirkkomusiikin tuntiopettajaa. Valittavan kirkkomusiikin tuntiopettajan tehtävä sisältää liturgisen musiikin opetusta urkujensoitossa ja laulussa, urkuimprovisoinnin opetusta, yhteismusisoinnin ohjausta sekä osallistumista urkujen rakenne- ja huoltokurssin opetuksen toteutukseen. Tarkka tehtävä sovitaan valittavan henkilön kanssa loppukeväästä täsmentyvän opetustarpeen perusteella. Opetuksen lisäksi tehtäviin voi kuulua myös opetuksen kehittämiseen ja mahdollisiin yhteistyöhankkeisiin liittyviä tehtäviä, riippuen tarpeesta ja valitun henkilön osaamisalueista sekä lautakuntatyötä. Sibelius-Akatemia ei sitoudu tarjoamaan opetustyötä, mutta mikäli tarvetta tuntiopetukseen on, voidaan tunteja tarjota myös tämän haun kautta valitulle henkilölle.

Toimintaympäristö

Kirkkomusiikin tuntiopettaja työskentelee Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla kirkkomusiikin aineryhmässä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmä vastaa kirkkomusiikin ja urkujensoiton koulutuksesta sekä harjoittaa myös kirkko- ja urkumusiikin alueen tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Aineryhmän henkilöstö osallistuu jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa. Aineryhmä toimii Helsingissä ja Kuopiossa. Taideyliopiston verkkosivuilta löytyy lisätietoa kirkkomusiikin koulutusohjelmasta.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Tuntiopettajan tehtävään valittavalta edellytetään kirkkomusiikin maisterin tutkintoa tai vastaavaa koulutusta, monipuolista  opetustaitoa sekä pedagogista osaamista.  Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkintosuoritusten lisäksi taiteelliset, opetukselliset sekä yhteiskunnalliset ansiot. 

Hakijalla tulee olla korkeatasoinen urkujensoittotaito niin ohjelmistosoitossa, säestämisessä, yhteissoitossa kuin urkuimprovisoinnissakin. Edellytämme myös hyvää laulutaitoa, musiikin johtamisen osaamista, liturgisen musiikin tuntemista ja hyviä ryhmätyöskentelytaitoja. Pedagogiset opinnot, musiikilliset erityisosaamisalueet ja muu musiikin tekemistä tukeva osaaminen (esimerkiksi urkujen rakenteeseen ja huoltoon liittyvä osaaminen) sekä opetus- ja kirkkomusiikkityössä hankittu käytännön kokemus ja tulokset huomioidaan.

Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, joka järjestetään Helsingissä maanantaina 17.5.2021. Arviointitilaisuus sisältää esitysnäytteen, opetusnäytteen ja haastattelun. Pandemiatilanteesta johtuen tilaisuus voidaan joutua järjestämään etätoteutuksena. Jatkoon valittaville hakijoille ilmoitetaan tarkemmat ohjeet ja tilaisuuden sisältö mahdollisimman pian hakuajan umpeuduttua.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kirkkomusiikin opetus tapahtuu pääosin suomeksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä.

Palkkaus

Tuntipalkka määräytyy yliopiston palkkiopäätösten mukaisesti. Tuntipalkka sisältää korvauksen opetuksen valmistelusta.

Hakeminen 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 26.4.2021 klo 23.59 (UTC +3) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää suomenkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen hakukirje
  2. Ansioluettelo

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa. 

Tiedustelut

  • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Timo Kiiskinen, puh. 045 112 4011 tai timo.kiiskinen(at)uniarts.fi. 
  • Rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, puh. 050 348 4539 tai anne.kilpelainen(at)uniarts.fi.

Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.