Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Kansanmusiikin lehtori, perus- ja jatkotutkintokoulutus

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan  kansanmusiikin lehtoria osa-aikaiseen (50 %), määräaikaiseen sijaisuuteen 1.9.2023-31.5.2024. Sijaisuus voidaan jakaa useamman henkilön kesken riippuen hakijoiden vahvuusalueista ja osaamisesta. 

Toimintaympäristö 

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen kansanmusiikin osaamisen ja kehittämisen keskus, jolle on tunnusomaista vahva yhteisöllisyys, pedagoginen edelläkävijyys sekä tiivis koulutuksen, taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen yhteistyö.

Tutkimme ja elvytämme historiallisia soitto- ja laulutyylejä ja luomme uutta niiden pohjalta. Koulutamme kansanmusiikin erityisasiantuntijoita ja moniosaajia itsenäisiksi toimijoiksi taiteen, tutkimuksen ja kulttuurin kentälle, osaksi tämän päivän yhteisöjä ja yhteiskuntaa. Kannamme erityisvastuuta Suomen ja lähialueiden kansanmusiikin ja -tanssin kulttuuriperinnöstä. Vaalimme kulttuurista monimuotoisuutta ja sen myötä soitinten, sointien ja tyylien, erityisesti muistinvaraisten ja suullisten perinteiden kirjoa.  Meillä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan myös muun maailman musiikkeja. Kehitämme oppijakeskeistä, kokonaisvaltaista musiikkipedagogiikkaa ja tutkimme kansanmusiikkiin liittyviä ilmiöitä osana historiaa, taidetta, taidekasvatusta, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Meille perinne merkitsee yhteyttä kollektiiviseen menneisyyteemme uutta luovana ja elävänä ilmiönä, osana tämän päivän taidetta, kulttuuria ja arkea. Opetuksemme tavoitteena on opiskelijan luovuuden, taiteellisen ajattelun ja musiikillisten taitojen kokonaisvaltainen kehittyminen sekä ammatillisen ja taiteilijana kasvamisen tukeminen. Aineryhmän toiminnassa hyödynnetään laajaa verkottumista alan toimijoihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Taideyliopiston verkkosivuilta löydät lisätietoa kansanmusiikin aineryhmästä ja koulutuksesta. Tutustuthan verkkosivuillamme myös Taideyliopiston arvoihin  ja eettisiin periaatteisiin

Tehtävänkuvaus  

Kansanmusiikin aineryhmän lehtorina tehtäviisi kuuluu kansanmusiikin opetussuunnitelman mukainen opetus ja ohjaus omien vahvuusalueittesi mukaisesti. Opetuksesi pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisessa yksilö- ja ryhmäopetuksessa ja siihen voi kuulua myös tohtorikoulutuksen ohjaustehtäviä. Oman aineryhmäsi opiskelijoiden lisäksi opetat tarvittaessa myös muiden aineryhmien opiskelijoita ja ohjaat opiskelijoita musiikkialan työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Vahvuusalueistasi riippuen opetusalueisiisi voi kuulua tietous- ja tutkimusaineiden opetusta, soitonopetusta, opinnäytteiden ja projektien ohjausta, kansanmusiikin jatkokoulutuksen ja tutkimustoiminnan tehtäviä sekä muita mahdollisia esihenkilön kanssa sovittavia opetuksellisia ja aineryhmän toimintaan liittyviä tehtäviä. 

Kansanmusiikin lehtorina osallistut opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan suunnitteluun, organisointiin, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä aineryhmän muiden opettajien, professorin ja ainejohtajan kanssa. Teet yhteistyötä alan verkostoissa, osallistut aineryhmän sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja toimit tarvittaessa arviointilautakunnissa.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit 

Odotamme Sinulta 

 • syvällistä taiteellista ja/tai tutkimuksellista kokemusta omalta erityisalueeltasi
 • erinomaista opetustaitoa
 • kansanmusiikin historiallisten, esteettisten ja pedagogisten erityispiirteiden tuntemusta
 • kokemusta, osaamista ja näkemystä kansanmusiikin alan kehittämisestä
 • hankehakemusosaamista opetuksen, taiteellisen toiminnan tai tutkimuksen alalta
 • kokemusta yhteistyöstä alan verkostoissa
 • maisterin tai tohtorin tutkintoa tai vastaavaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa 

Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, halu ja kyky auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ja työelämään siirtymisessään sekä kiinnostus kehittää toimintoja yhdessä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa ovat työssäsi tärkeitä. Eduksi katsomme pedagogisen koulutuksen ja näytöt opetuksen kehittämisestä, näytöt alan suunnittelu- ja organisointikykyä edellyttävistä asiantuntija- ja luottamustehtävistä, kokemuksen tutkimushankkeiden parissa työskentelystä sekä kansainvälisen verkottuneisuuden taiteilijana/tutkijana ja pedagogina.

Taideyliopiston yleiset lehtorin pätevyysvaatimukset on kuvattu tarkemmin Taideyliopiston verkkosivuilta löytyvässä arviointimatriisissa

Kutsumme hakemusten perusteella tehtävän vaatimukset parhaiten täyttävät hakijat haastatteluihin 15.6.2023 klo 14 alkaen.

Kielitaito 

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kansanmusiikin opetus tapahtuu pääosin suomeksi ja englanniksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa. Koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä saaneilta kotimaisilta hakijoilta edellytetään myös tyydyttävää toisen kotimaisen kielen osaamista. 

Työaika ja palkkaus  

Lehtorin osa-aikaisessa (50 %) tehtävässä vuosittainen kokonaistyöaika on 806 tuntia, josta enintään 226 tuntia on kontaktiopetusta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttokuukausipalkka on työsuhteen alkaessa noin 1 600–2 000 € riippuen henkilön kokemuksesta ja osaamisesta.

Hakeminen   

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 8.6.2023 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää PDF-tiedostoina: 

 1. Vapaamuotoinen haku-/motivaatiokirje (enintään 2 sivua)
 2. Ansioluettelo
 3. Kuvaus opetus- ja ohjauskokemuksesta (ks. Opetusportfolio-ohjeen kohta 2  https://www.uniarts.fi/ohjeet/nain-teet-opetusportfolion-hakemukseesi/
 4. Julkaisuluettelo (tai muu vastaava kuvaus tutkimuksellisista ansioista)

Tiedustelut 

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Sirpa Lahti, puh. 040 738 4736, 24.5.2023 klo 9-11 ja 2.6.2023 klo 13-15 ja rekrytointiprosessia ja -järjestelmää koskeviin tiedusteluihin henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, p. 050 348 4539. Sähköpostiosoitteemme ovat: etunimi.sukunimi@uniarts.fi.   

 


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.