Harjoittelija

Taideyliopiston Kehittämispalvelut hakee

korkeakouluharjoittelijaa

ekologisen kestävyyden strategiahankkeeseen. Harjoittelun voi aloittaa 10.1. – 4.4.2022 välisenä aikana. Työsuhde kestää 3 kuukautta.

Ekologisen kestävyyden strategiahankkeen tavoitteena on

 • ympäristöteemojen ja -käytäntöjen vahvistaminen Taideyliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja taiteellisessa toiminnassa
 • Taideyliopiston ympäristövaikutusten vähentäminen sekä ekologisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto kaikessa toiminnassa
 • Taideyliopiston ja taiteen roolin vahvistaminen ekologisten kestävyyskriisien ratkaisemisessa

Tehtävät

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu erityisesti valitun taiteellisen prosessin, tuotannon tai teoksen ympäristövaikutusten arviointi ja kehitystoimenpiteiden ideointi yhdessä ekologisen kestävyyden projektipäällikön kanssa. Harjoittelun yhteydessä on myös mahdollista tehdä opinnäytetyötä.

Harjoittelijan olisi hyvä hallita jokin tarkastelukohteen kannalta relevantti elinkaarianalyysin, materiaalivirta-analyysin tai vastaavan ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmä (LCA, MIPS, MFA jne.). Harjoittelija voi näiden lisäksi muodostaa kokonaiskuvaa tutkimuskohteesta myös haastatteluilla ja havainnoinnilla.

Harjoittelija voi myös avustaa projektipäällikköä sovitusti hankkeen yleisissä tehtävissä muun muassa:

 • Avustamalla työpajojen järjestämisessä ja purkamisessa
 • Osallistumalla kyselyn toteutukseen ja sen tulosten analyysiin
 • Selvittämällä taide- ja yliopistoalan hyviä ympäristökestävyyden käytäntöjä (benchmarkit)
 • Avustamalla ekologia-aiheisten oppaiden ja ohjeiden laatimisessa

Tehtävässä katsotaan eduksi

 • Ympäristöalan opintoja (ympäristöjohtaminen, ympäristötekniikka, ympäristösuunnittelu, Creative Sustainability tai muu vastaava)
 • Elinkaarilaskennan tai muun relevantin ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmän opintoja ja osaamista
 • Kokemusta itsenäisestä ja projektimaisesta työskentelystä
 • Halua kehittyä ympäristöalan kehittämistehtävissä
 • Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa
 • Kiinnostusta Taideyliopiston akatemioiden (Kuvataideakatemia, Teatterikorkeakoulu, Sibelius-Akatemia) edustamia taidealoja kohtaan
 • Aikaansaavaa, oma-aloitteista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta
 • Hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja

Yliopiston tai AMK:n maksama harjoittelutuki on etu, muttei edellytys palkkaukselle.

Mitä tarjoamme?

Tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset ja haastavat tehtävät taiteen uusimpien virtausten parissa ja mielenkiintoisen työympäristön. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen, joustavat työajat sekä kattavan työterveyshuollon ja muita henkilöstöetuja. Maksamme harjoittelusta Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukaista palkkaa (1252 €/kk vuonna 2021).

Hakeminen

Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi liitteineen viimeistään 5.12.2021 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottokuittauksen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä).

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa projektipäällikkö Teemu Sorsa, sähköpostilla etunimi.sukunimi@uniarts.fi ja puhelimitse +35850 567 2497, tiistaina 23.11 klo 14-16 välisenä aikana tai torstaina 25.11 klo 14 – 16 välisenä aikana.


Tietoa meistä

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi alansa johtavista yliopistoista ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.