Taideyliopisto tulee tarjoamaan kevään aikana maksuttomia opintoja Ukrainan yliopisto-opiskelijoille

Päätökset myönnettävistä opinto-oikeuksista tehdään hakemusten perusteella.

X jossa sinistä ja keltaista väriä

Ukrainan yliopistoissa opiskelevat sekä Ukrainasta turvapaikan saaneet tutkinto-opiskelijat, joiden opinnot sota on keskeyttänyt, voivat hakea kevään aikana Taideyliopistosta maksutonta erillistä opinto-oikeutta. Valmistelut hakujen käynnistämiseksi ovat käynnissä. Päätökset myönnettävistä opinto-oikeuksista tehdään hakemusten perusteella. Tiedotamme erillisopintoihin hakemisesta ja stipendimahdollisuuksista huhtikuun aikana. 

Erillisellä opinto-oikeudella opiskelija voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, mutta ei tutkintoa. Opintoja tarjotaan pääosin avoimessa yliopistossa ja akatemioiden englanninkielisissä opetuksessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea myöhemmin kandidaatti- tai maisteriopintoihin akatemioiden opiskelijavalinnoissa. 

Lisäksi tuemme pakolaisena maahamme saapuvien opiskelijoiden verkostoitumista ja sijoittumista taidealalle ja eri koulutusasteille. 

Avoimen yliopiston tarjonta avointa kaikille kiinnostuneille 

Avoimen yliopiston opintotarjontamme on jo nyt avointa kaikille kiinnostuneille. Maksuttoman englanninkielisen opetuksen saatavuutta lisätään Ukrainan yliopisto-opiskelijoiden ja muiden Ukrainan kansalaisten tarpeisiin ainakin lukuvuoden 2022–2023 loppuun asti. 

Avoimen yliopiston opetustarjontaa suunnataan myös Ukrainasta maahan saapuville taidealojen asiantuntijoille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Lue lisää