Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnan tulokset 2020

Voit tiedustella valintakokeiden tulosta myös sähköpostitse osoitteesta siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Nainen pitelee sateenvarjoa ja ottaa ison askeleen eteenpäin portaiden yläpäässä.
Veikko Kähkönen

Valintakoepalaute

Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Palautteen tehtävänä on ohjata sinua löytämään kehityskohteita omasta suorituksestasi ja parantamaan sitä entisestään.

Peruskoulutus

Sibelius-Akatemian dekaani on täten valintaperusteiden mukaisesti sekä hakemusten ja valintakokeiden perusteella katsonut alla olevien opiskelijoiden olevan hyväksytty perusopiskelijoiksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan:

(fi) = opiskelukieli suomi
(sv) = opiskelukieli ruotsi
(en) = opiskelukieli englanti

Jazzmusiikki

Jazzmusiikki (instrumentti- tai lauluopinnot) 2,5-vuotinen koulutusohjema

Gyárfás Péter, Unkari (en) – ehdollinen valinta
1

Jazzmusiikki (sävellys) 2,5-vuotinen koulutusohjema

ei uusia opiskelijoita

Ehdollinen valinta

Kaikilla Sibelius-Akatemian alempaa ja ylempää tai pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan hakevilla tulee olla ko. hakukohteen vaatima pohjakoulutus ja kielitaito.

Jos suoritat hakukelpoisuuden antavan tutkinnon vasta hakuajan päättymisen jälkeen, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin jäljennös tutkintotodistuksestasi viimeistään 10.7.2020 klo 15.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, on valintapäätös myös osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin hyväksyttävä todistus kielitaidostasi viimeistään 10.7.2020 klo 15 .

Huom! Jos et toimita jäljennöstä tutkintotodistuksestasi ja todista kielitaitoasi annettuun määräaikaan mennessä, et saa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemiassa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Säilyttääksesi saamasi opiskelupaikan sinun pitää ottaa se vastaan viimeistään 10.7.2020 klo 15, muuten menetät paikan.

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus toimittaa täytettynä Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen siba.hakijapalvelut@uniarts.fi. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen on sitova, etkä voi enää myöhemmin peruuttaa tai muuttaa sitä. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet. Huom! Voit ottaa vastaan samana lukukautena (1.8.-31.12.) alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää dekaanin päätökseen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Nuorisokoulutuksen opiskelijavalintaan ei voi hakea oikaisua.