Kuvataideakatemian opiskelijavalinnan tulokset 2019

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijavalinta

Opiskelija maalaa työhuoneella suurta sinistä maalausta
Veikko Kähkönen

Seuraavat 25 hakijaa on hyväksytty opiskelijoiksi ja 8 hakijaa varasijalle:

Alanko, Onni

(hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)

Etelävirta, Johanna

Falaileh, Mariam

Feinik, Niklas

Gabaud, Romain

Hallenberg, Meri

Hatakka, Alvi

Heikkilä, Elsa

Heiskanen, Inkeri

(hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)

Karppinen, Saara

Kontiainen, Lassi

Lehtomaa, Tuomas

Leppänen, Tuure

Letincic, Leon

Liwata, Liisa-Irmelen

Noroila, Mikki

Pellikka, Essi

Peltonen, Elias

Ristilä, Ukko

Rotts, Alexandra

Saikkonen, Johanna

Villodas Palpa, Daniel

Vornanen, Mira
 

Varasijalla:

  1. Siivonen, Felix
  2. Uljas, Jaakko
  3. Pärnänen, Antti
  4. Riihimäki, Iiris
  5. Vääriskoski, Liisa
  6. Ström, Tove
  7. Korpua, Totti
  8. Kettunen, Antti

Opiskelijavalinnan tulosta voi tiedustella myös numerosta 050 44 88 540 tai sähköpostitse osoitteesta: kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi .

Valintakurssille osallistuneiden tulee noutaa näytetyönsä ja valintakurssilla tehdyt työt pois tiistaina 11.6.2019 klo 9.00-16.00 tai keskiviikkona 12.6.2019 klo 9.00-16.00 (Osoite: Mäkelänkatu 58-60, sisäänkäynti Elimäenkatu 29, 2.krs, Helsinki.) Noutamatta jätetyt tai puutteellisella palautusmaksulla varustetut työnäytteet hävitetään.

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijavalinnan arvosteluryhmän jäsenet antavat palautetta ei-hyväksytyille valintakurssille osallistuneille puhelimitse maanantaina 10.6.2019. Ohjeet palautteen saamiseksi lähetetään sähköpostitse niille hakijoille, jotka voivat pyytää palautetta.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 8.7.2019 klo 15 mennessä.

*****

Oikaisuohje

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

kirjaamo@uniarts.fi

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.