Koronapandemia iski eteläpohjalaisiin ammattitaiteilijoihin

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö selvitti eteläpohjalaisten
ammattitaiteilijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa koronapandemian aikana.

Taideammattilaiset koronan kourissa (TAKOOKO) -hankkeen kyselytutkimus toteutettiin 15.3.-5.4.2021 verkkokyselynä, johon vastasi 30 Etelä-Pohjanmaalla vaikuttavaa ammattitaiteilijaa. Vastaajien edustamia taidealoja löytyi monipuolisesti esittävän taiteen, visuaalisen taiteen, kirjallisuuden ja audiovisuaalisen taiteen parista. Vastaajien joukosta poimittujen yksilöhaastatteluiden avulla syvennettiin kyselyssä esiin nousseita teemoja ja tarkennettiin näkökulmia eri taiteenalojen tilanteesta. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista taiteilijoista ei ole pystynyt toteuttamaan koronapandemian aikana työtään muuten kuin osittain, ja se on vaatinut muutoksia työnkuvaan. Vaikka alanvaihtoajatuksia on kaikesta huolimatta vain pienellä osalla vastaajista, niin muiden alojen töiden osuus työnkuvassa on kasvanut. 

”Koronapandemian aiheuttama taidealan kriisi huokuu kyselyn vastauksista kautta linjan.” toteaa kyselyn laatinut musiikin maisteri Maija Pokela ja jatkaa: ”Suurin osa vastaajista kokee hyvinvointinsa heikentyneen koronapandemiasta johtuen, ja tulonmenetykset ovat olleet tuntuvia kaikilla taiteenaloilla.” 

Toisaalta vastauksissa nousi esiin myös se, että koronapandemia on parantanut hyvinvointia kiireen loppuessa. Haastattelujen pohjalta kävi ilmi, että taiteilijoilla on usein valtavan laaja työnkuva, mikä on uuvuttavaa. 

 Taidealan elpyminen koronan vaikutuksista 

 ”Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö haluaa omalta osaltaan olla kehittämässä taidealan ammattilaisten toimintaedellytyksiä maakunnassa.” kertoo projektipäällikkö Piia Kleemola-Välimäki hankkeen taustoista. ”Koronapandemia on iskenyt erityisen kovana esittäviin taiteisiin ja tapahtuma-alalle. Pandemian vaikutuksia kartoittamalla ja niistä viestimällä voimme tuoda asiaa laajempaan tietoisuuteen ja näin vaikuttaa taidealan elpymiseen.” 

Kyselytutkimuksen laati Taideyliopiston alumni, musiikin maisteri Maija Pokela yhteistyössä Taideyliopiston yliopistotutkija Sari Karttusen sekä Seinäjoen yksikön asiantuntija Jenni Latvan ja projektipäällikkö Piia Kleemola-Välimäen kanssa. Kyselyn tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään Seinäjoen yksikön koulutustarjonnan suunnittelussa. Taideammattilaiset koronan kourissa (TAKOOKO) -hanke toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksen rahoituksen turvin. 

Lisätiedot

Jenni Latva, asiantuntija Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö
jenni.latva@uniarts.fi, puh. 040 710 4371 

Maija Pokela, selvityksen tekijä, musiikin maisteri
maija.pokela@uniarts.fi, puh. 040 758 6303