Anne Teikari

Tutkimusassistentti, S/MuTri-tohtorikoulu

Esittely

Työskentelen tällä hetkellä tutkimusassistenttina Ylipaikalliset kulttuurin kentät. Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939 -projektissa. Koulutukseltani olen musiikintutkija (FM). Työnkuvaani kuuluu muun muassa historiallisten aineistojen läpikäyntiä ja tietokantatyöskentelyä. Vuosina 2015–2017 työskentelin Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa ArtsEqual-tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin taiteen mahdollisuuksia tuottaa tasa-arvoisia kohtaamisia ihmisten välillä. Kulttuurin ja taiteen tasa-arvo- ja saavutettavuuskysymykset ovatkin viitoittaneet omien tutkimusteni aiheita. Tutkimustöiden lisäksi teen myös omaa musiikkia ja olen aktiivinen Korvat auki -nykytaidemusiikkiyhdistyksessä.

Tutkimus ja julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit ja akateemiset opinnäytteet

Laukkanen, Anu, Marjukka Colliander ja Anne Teikari. 2018.Tarvitseva, ulkopuolella, vailla. Kulttuurin saavutettavuuden tulkintoja kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön puheessa”. Kulttuuripolitiikan Tutkimuksen Vuosikirja3(1), 6–20.

Teikari, Anne. 2017. ”’Kaikki tää valmistautuminen konserttiin, meneminen sinne saliin, se on sitä elävää elämää’ – Suoratoistettu etäkonsertti ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuus”. Musiikki2017: 4. 9–32.

Teikari, Anne. 2016. ”Saavutettava etäkonsertti ja konsertti-instituution uudet määritelmät”. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto: Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100044/GRADU-1479118343.pdf?sequence=1

Rautiainen-Keskustalo, Tarja, Sanna Raudaskoski, Marjukka Colliander, Annina Pimiä, Anna Rantanen ja Anne Teikari. 2014. ”Moniaineksinen etäkonsertti: neksusanalyysi musiikillisen toiminnan tutkimusmetodina”. Musiikki2014: 1–2. 6–28. 

 

Populaarit julkaisut

Teikari, Anne. 2018. ”Mistä on kyse, kun orkesteri soittaa – tai ei soita – nykytaidemusiikkia?” Korvat Auki -yhdistyksen blogi. 23.2.2018. http://korvatauki.net/anne-teikari-02-18/

Karttunen, Sari, Pauli Rautiainen, Jussi Lehtonen, Anne Teikari, Gökçe Sandal, Sari Pöyhönen, ja Eeva-Leena Haapakangas. 2017. ”Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena”. ArtsEqual Policy brief 4/2017. http://www.artsequal.fi/documents/14230/0/PB_vainotut_taiteilijat/fbe10926-9fc1-4cbe-beae-daa10ec977d1  

Teikari, Anne. 2017. ”Säveltäjien yhteisöllisyys ja romanttisen säveltäjäkuvan purkutalkoot”. Suomen Säveltäjät ry:n jäsenlehti Kompositio 2/2017. 20–25. http://composers.fi/composerswp/wp-content/uploads/2014/12/kompositio_2_2017_web.pdf

Teikari, Anne. 2017. ”Tulevaisuuden ooppera ei ole talo – Tarkastelussa orkesterien ohjelmistot ja taiteen saavutettavuus”. Taidetutka 2/2017. http://taidetutka.fi/2017/tulevaisuuden-ooppera-ei-ole-talo-tarkastelussa-orkesterien-ohjelmistot-saavutettavuuden-nakokulmasta/

Teikari, Anne. 2017. ”Striimattu taide – missä taide?” Cuporen blogi. 1.2.2017. http://www.cupore.fi/fi/tietoa/blogi/striimattu-taide-missa-taide

Teikari, Anne. 2016. ”Kuin olisi keskellä kokonaista, elävää taideteosta”. ArtsEqual-hankkeen Equally Well -blogi. 14.11.2016. http://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/kuin-olisi-keskellä-kokonaista-elävää-taideteosta