Akateeminen urajärjestelmä

Urajärjestelmä mahdollistaa yhdenvertaisen, läpinäkyvän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen, uralla kehittymisen polun Taideyliopiston akateemiselle henkilöstölle.

Urajärjestelmän avulla

  • tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä ja kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja uudistumiseen.

  • houkuttelemme uransa eri vaiheissa olevia osaajia eri puolilta maailmaa ja varmistamme, että Taideyliopisto on haluttu paikka kasvaa ja hankkia meriittejä.

  • turvaamme toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä lisäämällä vakinaisen akateemisen henkilöstön osuutta Taideyliopistossa.

  • varmistamme, että eri taidealoilla vallitsee alan kehityksen kannalta ihanteellinen tasapaino vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden sekä lyhyempi aikaisesti vierailevien asiantuntijoiden välillä.

Urajärjestelmä mahdollistaa professorien ja lehtorien yhdenvertaisen, kriteereiltään läpinäkyvän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen uralla kehittymisen polun. Tuemme toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä jatkuvaa oppimista ja uudistumista.

Urajärjestelmässä on kaksi vakinaistamispolkua: professorien vakinaistamispolku sekä lehtorien vakinaistamispolku. Vakinaistamispolulle sijoitetut saavat tukea sekä opettajana kehittymiseen että taiteelliseen/tutkimukselliseen uudistumiseen.

Professorien vakinaistamispolulle kuuluvat apulaisprofessorin (assistant professor) ja professorin (associate professor tai full professor) tehtävät. Lehtorien vakinaistamispolulle puolestaan kuuluvat yliopisto-opettajan, lehtorin ja yliopistonlehtorin tehtävät. 

Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 

Taideyliopiston lupaukset urajärjestelmään valituille

1. Yliopistolla on käytössä yhteiset, julkiset ja selkeät kuvaukset rekrytointiprosessista ja sen etenemisestä professoreiden ja lehtoreiden vakinaistamispolulla.

2. Vakinaistamispolulle rekrytoidulle henkilölle sovitaan selkeät kriteerit, joiden perusteella hänen menestymistään arvioidaan. Vakinaistamispolulla olevalle annetaan riittävät tiedot siitä, miten hän voi työllään ja saavutuksillaan edistää etenemistään.

3. Vakinaistamispolulla olevia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

4. Vakinaistamispolulla olevalla on mahdollisuus pätevöityä niissä työtehtävissä, joiden perusteella hä-nen menestymistään arvioidaan.

5. Vakinaistamispolulla etenemistä tarkastellaan vuosittain esimerkiksi tavoitekeskustelujen yhteydessä.

6. Vakinaistamispolulla on mahdollista edetä sovittua nopeammin, mikäli tavoitteet saavutetaan nopeammin

7. Vakinaistamispolulle rekrytoidulla on mahdollisuus saada työhönsä ohjausta ja tukea.

8. Vakinaistamisprosessin tuloksesta tulee olla tieto urajärjestelmässä olevalla henkilöllä vähintään puoli vuotta ennen työsuhteen päättymistä.

 

Professorien urapolku

Professorien vakinaistamispolun tehtävät ovat apulaisprofessori (assistant professor) ja professori (associate professor ja professor)


Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 


Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 


Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 


Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 

Lehtorien urapolku

Lehtorien vakinaistamispolun tehtävät ovat yliopisto-opettaja, lehtori ja yliopistonlehtori.


Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 

 

Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.


Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 


Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.

 

Klikkaa nähdäksesi kuva isompana
Klikkaa nähdäksesi kuva isompana.