AHOT uusille opiskelijoille

 

Ohjeita ja itsearviointitehtäviä säveltapailun ja musiikinteorian opintoja aloittavalle opiskelijalle

Useimmat opiskelijat aloittavat yleismusiikillisten aineiden opintonsa nk. malli-HOPSin mukaisesti kursseista 
 • Musiikin hahmotustaidot I / säveltapailu; ja
 • Musiikin hahmotustaidot I / analyysi- ja satsityöpaja

Tällä sivulla on ohjeita ja itsearviointitehtäviä opiskelijoille, jotka joko haluavat poiketa malli-HOPSista eli anoa aiemmin hankitun osaamisensa sisällyttämistä tutkintoon. Mikäli anot aiemmin hankitun osaamisesi tunnustamista, perehdy ao. kurssin itsearviointitehtäviin.

Musiikin hahmotustaidot I / säveltapailu – tavoitetaso

Kurssin suoritus edellyttää sujuvaa melodian ja harmonian hahmotus- ja analyysitaitoa sekä kuulemalla että nuotteja lukien, samoin rytmin luku- ja kirjoitustaitoa pysyvässä tahtilajissa. Kurssilla painottuu harmonian kuulonvarainen analyysi, mitä kannattaa kerrata tasokoetta varten esim. seuraavien itsearviointitehtävien avulla. Kurssin tarkempaan sisältöön voi tutustua opintojaksokuvauksen avulla.

Alla muutamia helposti saatavilla olevia musiikkiesimerkkejä, joiden avulla voit arvioida kuulonvaraista analyysi- ja transkriptiotaitoasi ja suullista säveltapailutaitoasi. Kuuntelutehtävissä kuuntele katkelma esimerkkien alusta ja analysoi niiden soinnut (sointuasteet, käännökset ja muunnesoinnut). Kurssin vaatimuksiin kuuluu myös kromatiikkaa sisältävien melodioiden nuotintaminen. Perusopiskelijoiksi hyväksyttyjen melodiankirjoitustaitoa arvioitiin jo valintakokeiden tehtävissä eikä siksi enää tarkisteta tasokokeessa. Avoimen yliopiston hakijat kirjoittavat melodiankirjoitustehtävän.

 • Schubert: Der Müller und der Bach laulusarjasta Die Schöne Müllerin. (Tunnista soinnut ja halutessasi kirjoita melodia sävellajivaihdokseen asti eli runsas 1min alusta.)
 • Mozart: Paminan aaria "Ach, ich fühl's " oopperasta Taikahuilu (Tunnista soinnut ja halutessasi kirjoita melodia ensimmäiseen sävellajivaihdokseen asti eli n. 40 sek.)
 • Mozart: Pianokonsertto 23 K488, II osa fis: (Tunnista soinnut ja halutessasi kirjoita melodia pianosoolon alusta, n. 1 min.)
 • Voit käyttää kolmatta esimerkkiä myös rytmin kuulonvaraisen kirjoittamisen kertaamiseen. Tasokokeessa edellytetään lisäksi, että osaat lisäksi lukea ja kirjoittaa poikkeusjakoisia rytmikuvioita (triolit, kvintolit jne). Rytminluvun tavoitetasosta ks. esim. Talvitie: Pure magic (lue erikseen kummankin stemman rytmiä)
 • Nuoteista laulamista voi kerrata esim. seuraavan kaltaisten, kromatiikkaa sisältävien kuorostemmojen tai kaanonien avulla:

Musiikin hahmotustaidot II / säveltapailu – tavoitetaso

Kurssin suoritus edellyttää post-tonaalisen melodian sekä vähintään kaksiäänisen tonaalisen tai modaalisen melodian analyysi- ja transkriptiotaitoa. Lisäksi vaaditaan rytmin luku- ja kirjoitustaitoa myös vaihtuvissa tahtilajeissa. Voit arvioida taitojasi seuraavien tehtävien ja musiikkiesimerkkien avulla. Perehdy myös opintojaksokuvaukseen.

Yksiääninen melodiankirjoitus

 • Rautavaara: Sydämeni laulu ("Tuonen lehto, öinen lehto").
 • Messiaen: Quatour pour la fin du temps ("Aikojen lopun kvartetto"), hitaat osat (esim. 7)

Kaksiääninen melodiankirjoitus

 • Mozart: Requiem / Kyrie eleison tai Händel: Messiah / And with his stripes we are healed
 • Nuotinna ala- ja ylä-ääntä alusta niin kauan kuin katkelma pysyy kaksiäänisenä. Tunnista, mistä sävelestä seuraavat sisääntulot alkavat.
 • Schubert: An die Musik D 547
 • Nuotinna melodia ja basso valitsemastasi fraasista tai harjoitusmielessä koko laulusta.

Nuoteista laulaminen

 • Melodiat oppikirjassa Edlund: Modus novus (saatavilla mm. SibA:n kirjastosta)
 • Laulu- ja soitinstemmoja esim. seuraavien säveltäjien teoksista  Béla Bartók, Paul Hindemith, Joonas Kokkonen, Einar Englund, Olivier Messiaen.

Partituurinluku

 • Tsaikovski: Pähkinänsärkijä / Marssi tai Kukkaisvalssi
 • Kurssin vaatimuksiin kuuluu tavallisimpien C-avainten ja transponoivien soitinten periaatteen ymmärtäminen

Rytminluku

 • Juha T. Koskinen: Lamento di Lusia
 • Voit lukea ja tutkia katkelmia mm. seuraavien teosten partituureista: Stravinsky: Kevätuhri; Messiaen: Turangalila-sinfonia, Quatour pour la fin du temps ("Aikojen lopun kvartetto") tai Vingt regards sur l'enfant-Jésus (20 katsetta Jeesus-lapseen)

Musiikin hahmotustaidot I / säveltapailu – lähtötaso

Lisätietoa ja esimerkkitehtäviä Yleismusiikillisten taitojen oppaassa.