Vaihtuvat dialogit – tutkimusprojekti Aasian esitys- ja kuvataiteesta

Vaihtuvat dilogit – tutkimusprojekti Aasian esitys- ja kuvataiteesta on Suomen Akatemian vuosina 2011-2014 rahoittama Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian yhteinen tutkimushanke.
 

Tutkimuskonsortion (AAPC eli ) ja Teakin hankeosion vetäjänä on Teakin taiteellisen tutkimuksen professori Esa Kirkkopelto. Teatterikorkeakoulusta tutkijoina ovat mukana Jukka O.Miettinen, Stefan Kuzay ja Anna Thuring ja jatko-opiskelijoina Maya Tångeberg-Grischin ja Mikko Bredenberg. Kuvataideakatemian hankeosiota vetää vieraileva tutkijaprofessori Ray Langenbach ja jatko-opiskelijoina ovat Jay Koh ja Shoji Kato. Tutkijoiden tarkemmat esittelyt sisältyvät hankkeen englanninkieliseen tutkimussuunnitelmaan.
 

Yhteisinä teema-alueina tässä laajassa konsortioprojektissa ovat:

  • Tekniikat, sovellukset ja koulutus
  • Paikkasidonnaisuus, paikallistuminen ja neuvottelut transkulttuurisissa esityskonteksteissa
  • Kulttuurienvälisen tiedon ja taidon dokumentointi ja säilyttäminen
     

Konsortion tutkimuksissa tarkastellaan aasialaisen kuvataiteen, teatterin, tanssin ja esitystaiteen filosofisia ja sosio-kulttuurisia osatekijöitä sekä niiden pedagogista siirtymistä. Tarkastelun kohteena ovat esittävän taiteen psyko-fyysiset käytännöt (Kirkkopelto, Thuring, Tångeberg-Grischin, Bredenberg) ja pohdinnot ruumis/mieli kysymyksestä kuvataiteissa, kuten esimerkiksi temppeli-ikonografiassa (Miettinen), sosialistis-realistisessa ja nationalistisessa estetiikassa (Langenback, Kuzay), ympäristötaiteessa (Kato) tai poliitisen aktivismin ja arjen mikroalueilla diktatorisissa ympäristöissä (Koh).
 

Tutkimusprojketin aikana tullaan järjestämään työpajoja ja symposiumeja, joihin kutsutaan alan kansainvälisiä asiantuntijoita. Nämä tapaamiset tulevat olemaan avoimia myös laajemmalle yleisölle.

 

Tutkimussuunnitelma (pdf)
 

Lisätietoja hankkeesta: Anna Thuring