Tutkimus: Yliopistoihin panostettu euro tuottaa yhteiskunnalle 5 euroa

Yliopistojen taloudellisia vaikutuksia arvioinut raportti korostaa taiteen roolia Suomen vetovoiman ja talouskasvun tukemisessa.  

Taideyliopiston taloudellisia vaikutuksia on arvioitu osana tutkimusta, joka kattaa kaikki Suomen 14 yliopistoa. Skotlantilaisen BiGGAR Economics -konsulttiyrityksen tuottama tutkimus osoittaa, jokainen yliopistoihin panostettu euro tuottaa yhteiskunnalle keskimäärin 5,26 euroa. Samalla tavoin jokainen Taideyliopiston toimintaan osoitettu euro tuottaa keskimäärin neljän euron arvonlisän Suomen taloudelle.

Tutkimus osoittaa, että Taideyliopiston vaikutus Suomen talouteen on noin 179 miljoonaa euroa vuodessa. Yliopisto synnyttää suoraan tai välillisesti 2500 työpaikkaa. Suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi raportissa korostetaan erityisesti taiteen ja kulttuurin roolia Suomen vetovoiman ja talouskasvun säilyttämisessä. 

Raportissa nostetaan esiin, että yliopistoilla on runsaasti taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä vaikutuksia. Vaikka vaikutusten mittaaminen ei ole yksinkertaista, esimerkiksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on yhä enemmän tieteellistä tietoa. Aktiivinen taiteeseen osallistuminen voi esimerkiksi ehkäistä syrjäytymistä, edistää mielenterveyttä, parantaa elämänlaatua ja toimintakykyä ja jopa nostaa eliniänodotetta, raportissa listataan.

Taide ja kulttuuri ovat globaalissa ympäristössä Suomen keskeisiä vetovoimatekijöitä, kun yritykset valitsevat investointikohteita tai yksittäiset ihmiset valitsevat asuin- tai työskentelymaata tai matkakohdetta. Siten niillä on yhteys myös talouskasvuun.
Suomalaisten yliopistojen taloudellisten vaikutusten keskeisimmiksi lähteiksi BiGGAR Economicsin arvioinnissa tunnistettiin yliopiston oma toiminta, opiskelijoiden toiminta, yliopistojen tuottama tuki liike-elämälle ja innovaatioille, sekä yliopistokoulutuksen korkeampi tuottavuushyöty. Pienempiä vaikutuksia syntyy esimerkiksi matkailusta. 

Kaikkiaan suomalaisyliopistojen toiminta kytkeytyy raportin mukaan noin 14,2 miljardin euron bruttoarvonlisään maan taloudessa. Yliopistojen toiminta ylläpitää ja siihen linkittyy Suomessa noin 136 000 työpaikkaa. Nämä ovat 6,6 prosenttia suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen ja 5,5 prosenttia suhteessa työllisiin. Yliopistoihin panostettu euro kytkeytyy suorasti ja epäsuorasti Suomessa keskimäärin 5,26 euron arvonlisään taloudessa. 

Arvioinnin toteuttanut BiGGAR Economics Ltd. on tehnyt vastaavia arviointeja aiemmin Iso-Britanniassa ja muualla Euroopassa. Arviointihanke toteutettiin yhteistyössä Akavan, Elinkeinoelämän keskusliiton, Sivistystyönantajien, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen yliopistot UNIFI:n kanssa. Arviointiin osallistuivat kaikki Suomen yliopistot ja se tehtiin keväällä 2017. 

Arviointiraportti on saatavilla osoitteessa: www.unifi.fi/taloudellisetvaikutukset.