Tohtorintutkinto tuo esiin Šostakovitšin musiikin ja venäläisen kirjallisuudentutkimuksen yhteyden

Pianisti Kirill Kozlovski pohtii tohtoritutkinnossaan Dmitri Šostakovitšin (1906–1975) musiikin monimerkityksellisyyttä ja ristiriitaisuutta. Kozlovski on tarkastellut muun muassa sitä, miten Šostakovitšin teokset suhteutuvat niitä ympäröivään musiikkitraditioon ja venäläiseen kirjallisuuteen. Hänen tohtorintutkintonsa Contextualization of Dmitri Shostakovich's Music tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 26. helmikuuta.

Venäjä on aina ollut kirjallisuuskeskeinen maa, ja tämä tulee esille musiikissakin. Kirjallisuudentutkimuksella on tärkeä rooli venäläisessä kulttuurissa. Kozlovskin kirjallinen työ on analyysi Šostakovitšin teoksesta Predislovie k polnomu sobraniju moih sochinenij I kratkoe razmyshlenie po povodu etogo predislovija op. 123. Hän tarkastelee teosta käyttäen viitekehyksenään 1900-luvun alun venäläisten kirjallisuuskriitikoiden ja heidän seuraajiensa kirjoituksia.

Kozlovski lähestyy aihetta muutaman keskeisen venäläisen kirjallisuustutkimuksen termin kautta. Tšužoe slovo (suomeksi vieras sana) tarkoittaa tilannetta, jossa tekstissä esiintyy jonkun toisen tekstin vaikutus vaikkapa sitaatin muodossa. Skaz on kerrontatyyli, joka jäljittelee jotakin puhetyyliä tai tapaa. Polygeneettinen sitaatti on sitaatti, joka on otettu useammasta kuin yhdestä lähteestä (musiikissa esimerkiksi tilanne, jossa Šostakovitšin sitaatti sävellyksessä viittaa samanaikaisesti sekä toiseen häneen teokseensa että Gustav Mahlerin sinfoniaan).

Kozlovskin mukaan harva piirre Šostakovitšin teoksissa on sitä, miltä se ensisilmäyksellä näyttää. ­­

– Šostakovitšin kyky viitata samanaikaisesti useisiin kulttuurisiin konteksteihin on todella ainutlaatuinen. Havaitsin, että tietyt kirjallisuustieteelliset menetelmät ovat suoraan soveltavissa musiikkiin, ja niiden kautta voidaan tuoda selkeästi esille musiikin moniselitteisyyttä.

Kozlovskin tutkinnon taiteellinen osio koostui neljästä konsertista ja yhdestä levytyksestä, joissa hän halusi nostaa esille Šostakovitšin suhteen omiin opettajiinsa, kollegoihinsa, oppilaisiinsa ja länsimaisiin säveltäjiin. Levyllä Kozlovski tarkastelee Šostakovitšin musiikkia suhteessa nykyajan pianomusiikkiin.

Lisätietoja:
Kirill Kozlovski

 

Kirill Kozlovskin tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
Sunnuntai 26.2.2017 klo 12, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Wegelius-sali, Töölönkatu 28

Tutkinto: Contextualization of Dmitri Shostakovich's Music

Kirjallinen työ: Shostakovich’s Preface and Russian Literary Criticism, Or how different forms of chuzhoe slovo such as skaz and polygenetic quotation, as well as some other concepts that were developed by very many distinguished Russian literary scholars – not only by members of Russian formal school and the Bakhtin circle, but also their respected and honourable successors – help to create several peculiar effects, namely contradiction, ambiguity, overloading text with referential connections and – last but not least – verbosity in the Preface to the Complete Edition of My Works and a Brief Reflection apropos this Preface op. 123 for bass voice and piano by Dmitri Shostakovich
Kirjallinen työ sähköisessä muodossa eThesis-tietokannassa

Kirjallisen työn tarkastajat: Prof. Boris Gasparov, Prof. Pekka Pesonen

Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta: Juhani Lagerspetz (pj), Ilmo Ranta, Marko Ylönen, Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, Folke Gräsbeck

Tarkastustilaisuuden valvoja: Prof. Anne Kauppala

DocMus-tohtorikoulu, taiteilijakoulutus

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa