Katso video, jossa Aleksi Ojala kertoo Leena Pakkasen haastattelussa lisää tohtorintutkinnostaan.

Tohtorintutkinnosta työkaluja teknologian ja luovan työskentelyn yhdistämiseen musiikintunneilla

Aleksi Ojalan tohtorintutkinto tarjoaa musiikinopettajille testatun tavan tuoda luova teknologia-avusteinen tiimityö musiikinopetuksen keskiöön. Sibelius-Akatemian soveltajakoulutuksessa valmistuva tutkinto otsikolla Learning Through Producing: The Pedagogical and Technological Redesign of a Compulsory Music Course for Finnish General Upper Secondary Schools tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 4. marraskuuta 2017.

Digitaalinen vallankumous on mullistanut tavan tehdä, jakaa, kuunnella ja oppia musiikkia. Myös uudet opetussuunnitelmat ohjaavat opettajia yhä enemmän toisaalta hyödyntämään teknologiaa, toisaalta sisällyttämään luovaa työskentelyä musiikintunneille. Aleksi Ojala on tohtorintutkinnossaan kehittänyt ja testannut omaan musiikin tekemiseen perustuvaa tuottamispohjaisen oppimisen menetelmää sekä kahta siihen perustuvaa verkko-oppimateriaalia. Tuottamispohjaisella oppimisella Ojala tarkoittaa menetelmää, jossa musiikkia opitaan säveltämisen, sovittamisen, sanoittamisen, äänittämisen ja miksaamisen kautta.

Verkko-oppimateriaalit kehitettiin yhteistyössä Rockway-musiikkikoulun ja Tabletkoulun kanssa ja niitä testattiin neljässä lukiossa eri puolilla Suomea. Rockwayn oppimisympäristössä julkaistu oppimateriaali koostuu yli viidestäkymmenestä lyhytvideon ympärille rakennetusta oppitunnista, joissa Suomen eturivin muusikot, tuottajat, äänittäjät, miksaajat ja musikkinopettajat valottavat laulunteon ja musiikintuottamisen perustekniikoita sekä eri instrumenttien äänittämistä ja miksaamista. Tabletkoulun oppimisympäristössä julkaistu oppimateriaali esittelee videoiden ja harjoitusten avulla musiikin peruselementit kuten rytmin, harmonian, melodian ja äänenvärin.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista koki luovan teknologia-avusteisen työskentelyn motivoivaksi, mikäli he olivat sitä ennen tutustuneet toisiinsa, musiikin peruselementteihin ja eri instrumentteihin.

- Yhteissoitto pohjustaa luovaa työtä hyvin, kun taas verkko-oppimateriaalien ja mobiililaitteiden käyttö tarjoaa mahdollisuuksia personoitujen oppimispolkujen rakentamiseen, Ojala summaa.

Tutkimustulostensa pohjalta Ojala toteaa, että digitaaliteknologiaa ei tulisi käyttää korvaamaan vaan laajentamaan musiikkiluokassa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja koulu- ja bändisoittimista koostuvaa instrumenttivalikoimaa.

Lisätietoja:
Aleksi Ojala, aleksi.ojala(at)uniarts.fi, puh. 050 544 8372

Katso esimerkki Rockway-musiikkikoulun verkkomateriaalista: Anssi Kela kertoo Aleksi Ojalalle Levoton tyttö -kappaleen synnystä (vaatii maksuttoman kirjautumisen) 

Katso video, jossa Aleksi Ojala kertoo toimittaja Leena Pakkaselle tutkinnostaan

Aleksi Ojalan tohtorintutkinto eThesis-tietokannassa

 

Aleksi Ojalan tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
4.11.2017 klo 12, Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13 c)

Tieteellisesti painottunut soveltajakoulutuksen opinnäytekokonaisuus: Learning Through Producing: The Pedagogical and Technological Redesign of a Compulsory Music Course for Finnish General Upper Secondary Schools
Vastaväittäjä: Prof. Heikki Ruismäki
Tarkastustilaisuuden valvoja: Prof. Lauri Väkevä
Opinnäytekokonaisuuden tarkastajat: Prof. Andrew Brown (Griffith University, Australia), Assistant Prof. Ketil Thorgersen (Tukholman yliopisto & Tukholman musiikkipedagoginen instituutti) ja Prof. Heikki Ruismäki (Helsingin yliopisto)

Tilaisuus on englannin- ja suomenkielinen.

MuTri-tohtorikoulu, soveltajakoulutus

Tutkimus on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston tukemaa ArtsEqual-hanketta