Teatterikorkeakoulun valinnan tulos 2017

                                                                                Dnro 256/5.52.00/2016

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valintakokeiden tulosten perusteella alla mainitut henkilöt on hyväksytty opiskelijoiksi Teatterikorkeakouluun lukuvuonna 2017-2018 alkavaan koulutukseen.

Taideyliopiston koulutukset ovat mukana valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Yhteishaussa on voinut hakea yhteensä enintään kuuteen koulutukseen, jotka on pitänyt järjestää hakutoivejärjestykseen. Hakutoivejärjestys on sitova. Hakija voi tulla valituksi yhteishaussa vain yhteen koulutukseen. Jos hakija olisi hyväksyttävissä useampaan koulutukseen, hänet hyväksytään vain niistä korkeimmalla hakutoiveella olevaan koulutukseen. Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee myös erillishakuja.

YHDEN KORKEAKOULUPAIKAN SÄÄNNÖS:

  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (säännös koskee sekä yhteishakua että erillishakuja).
  • Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Kaikkien korkeakoulujen tulee tehdä valintaehdotuksensa kesäkuun aikana, ja yhteishaun valtakunnallinen valinnan tulos on selvillä viimeistään 30.6.2017. Lopullisen tuloksen voi tarkistaa tuolloin Opintopolun Oma haku -palvelusta. Kaikille hakijoille lähetetään tuolloin myös valtakunnallinen tuloskirje sähköpostitse. Jos olet yhteishaussa priorisoinut jonkin toisen suomalaisen korkeakoulun hakukohteen korkeammalle ja pääset ko. korkeakouluun, et voi tulla valituksi Teatterikorkeakoulun opiskelijaksi. Et myöskään voi tulla hyväksytyksi Teatterikorkeakoulun opiskelijaksi, jos olet jo ottanut vastaan jonkin erillishaussa olleen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan 1.8.2017 alkavasta koulutuksesta Suomessa.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 14.7.2017 klo 15 mennessä.
 

DRAMATURGIAN KOULUTUSOHJELMA

Halonen, Eeva-Maaria Aurora
Mäkipää, Joel Jouko Mikael

 

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT/ ESITYSDRAMATURGIA

Ehrström, Per Herman
Luhtaniemi, Milka Tuulia *
Luukka, Louna-Tuuli Maria
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä)

* Ehdollinen päätös.  Toimitettava todistus suoritetusta teatteritaiteen kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 14.7.2017 klo 15.00 mennessä, muuten hänen osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa.

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Halonen, Asko Eino Taavetti
Laine, Kiia Anniina
Sandqvist, David

OHJAUKSEN MAISTERIOPINNOT

Uusia opiskelijoita ei valittu.
 

TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA

Aaltonen, Noora Matilda *
Aho, Taru Talvikki Lovisa
Hytönen, Tero Tapani *
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä) **
Koikkalainen, Sonja Ella-Noora *
Laurilehto, Riikka Inkeri ***
Purhonen, Aino Inkeri *
Salonen, Ilona Mirjami
Sorvari, Laura Katariina *
Stenberg, Anna-Irene Birgitta
Suomalainen, Jussi Ville Jalmari *

* Ehdollinen päätös.  Toimitettava todistus suoritetusta tanssitaiteen kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 14.7.2017 klo 15.00 mennessä, muuten hänen osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa.
** Täydennettävät opinnot: Toinen kotimainen kieli ruotsi 3op.
*** Ehdollinen päätös.  Toimitettava todistus suoritetusta tanssitaiteen kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 14.7.2017 klo 15.00 mennessä, muuten hänen osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa.
Täydennettävät opinnot: Toinen kotimainen kieli ruotsi 3op.

KOREOGRAFIAN MAISTERIOHJELMA

Hytönen, Tero Tapani *
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä) **
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä) **
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä) *
 

* Ehdollinen päätös.  Toimitettava todistus suoritetusta tanssitaiteen kandidaatin tutkinnosta tai muusta soveltuvasta alemmasta korkeakoulututkinnosta hakijapalveluihin 14.7.2017 klo 15.00 mennessä, muuten hänen osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa.
** Täydennettävät opinnot: Toinen kotimainen kieli ruotsi 3op.

 

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LIVE ART AND PERFORMANCE STUDIES

Brinda, Antonín
Hejazi, Harold
Kettunen, Hanna Katriina
Lee, Mun Wai
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä)
Pascual Esparza, Maria Daniela
Spyropoulou, Olga

Varasijat:
1. NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä)
2. NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä)
3. Sheyn, Aviv
4. Rekola, Sami Juhani

 

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA (SUOMENKIELINEN)

Ahonen, Sami Mikael
Airola, Anna Elena
Haapiainen, Karlo Juhani
Hyvönen, Saila Inkeri
Kilpimaa, Emma Katariina
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemissen internetissä)
Mustanoja, Isla Malviina 
Nilsson, Tuomas Eerik
Peräinen, Jussi-Petteri
Rapatti, Karim Ashraf
Rautavaara, Saana Maria Teresa
Rokka, Otto Valtteri
Saarenketo, Ville Valtteri
Salonen, Elias Veikka Hermanni

 

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT

Ajanto, Heidi Katariina
Castrén, Emma Karoliina *
Lantto, Katariina Hannele

* Täydennettävät opinnot: Toinen kotimainen kieli ruotsi 3op ja vieras kieli 5op.
 

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA

Hietala, Lauri Gabriel
Hirvonen, Mikko Ville Oskari
Honkanen, Tuomas Mikko Ilari
Pesonen, Niilo Ilmari

Varasija:
1. Hagen, Oscar William

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA

Aalto, Tero Uolevi
Jalerva, Mia Henrika
Jäntti, Julia Anne-Marie
Palillo, Rosa Sofia
Roikola, Sami Antti Juhani
Vantola, Vilma Jasmiina

ÄÄNEN KOULUTUSOHJELMA

Kankkonen, Satu Hannele
Korhonen, Iines Lahja Maija
Sikström, Tony Erik Mikael
Sulalampi, Johanna Elizabeth

Varasijat:
1. Ostrogradskaya, Alina
2. Noroila, Mikki Werneri

ÄÄNEN MAISTERIOHJELMA

Kemppi, Antero Olavi
NN (henkilö ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen internetissä)
Rajakangas, Hanna Karoliina
Rasinkangas, Kalle Veikko
Rehn, Nicolas Sebastian
Tapio, Markus Antero

______________________________________________________________________________________

OIKAISUOHJE

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Taideyliopisto / kirjaamo

PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C

00097 Taideyliopisto

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.