Taideyliopistoon valittiin 290 uutta opiskelijaa

Taideyliopiston uudet opiskelijat on valittu. Uusia perustutkinto-opiskelijoita valittiin 290, joista 25 Kuvataideakatemiaan, 197 Sibelius-Akatemiaan ja 68 Teatterikorkeakouluun. Taideyliopisto kuuluu Suomen halutuimpiin opiskelupaikkoihin, sillä noin 8 % hakeneista tuli valituksi. 98 % valituista oli asettanut Taideyliopiston ensisijaiseksi hakutoiveekseen korkeakoulujen yhteishaussa.

Perustutkintokoulutuksen hakukohteisiin tuli yhteensä 3963 hakemusta (hakijoita oli yhteensä 3572). Hakemuksista 703 oli Kuvataideakatemiaan, 1500 Sibelius-Akatemiaan ja 1760­ Teatterikorkeakouluun. Kuvataideakatemian maisterihaku järjestetään vasta syksyllä 2017. Kandidaatin tutkintoon sekä kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hyväksytyistä 74 % oli ensikertalaisia tai ensikertalaisina kohdeltavia hakijoita.

Suosituimpia koulutuksia olivat näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (1202 hakemusta / 14 hyväksyttyä), Kuvataideakatemian 5,5-vuotisen koulutuksen valinta (703/25), klassisen musiikin instrumenttiopinnot (396/71) sekä musiikkikasvatus (251/30).

Lukuvuosimaksujen käyttöönotto EU/Eta-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ei vaikuttanut merkittävästi Taideyliopiston kansainvälisten hakijoiden määrään. Hyväksytyistä opiskelijoista peräti 29 tuli EU:n ulkopuolelta, mikä on Taideyliopiston ennätys.

Hakeneiden ja valittujen opiskelijoiden määrä vaihtelee eri vuosina, koska kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta vuosittain uusia opiskelijoita.

Tiedot uusista perustutkinto-opiskelijoista sekä hakijatilastot löytyvät osoitteesta: uniarts.fi/hae-opiskelijaksi

Taideyliopiston verkkosivujen listalla lukevat vain niiden valituiksi tulleiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen.

Lisätiedot:
Hakijapalvelut,