Photo: Veikko Kähkönen

Taide on lahja -kampanja: taide tekee maailmasta paremman

Taideyliopiston Taide on lahja -kampanja nostaa keskusteluun taiteen kykyä tuoda yhteiskuntaan elinvoimaa ja muutosta. Suomen henkinen ja taloudellinen hyvinvointi kumpuavat kyvystä ajatella luovasti. Kulttuurin harrastaja elää terveempänä ja pidempään kuin muut.

Taideyliopisto käynnistää tänään Taide on lahja -kampanjan, joka muistuttaa taiteen roolista yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana voimana. Kampanjalla kerätään varoja yliopiston pääomaan.

Kampanjan pääviesti on, että taide tekee tulevaisuudesta paremman.

– Taide on kansakunnan yhteinen sydän. Uskon, että taide on keino ymmärtää maailmaa. Taide voi muuttaa maailmaa monella tavalla: herättämällä keskustelua, antamalla näkökulmia, kyseenalaistamalla ja lohduttamalla, sanoo näyttelijä Tommi Korpela, joka on yksi kampanjan kasvoista. 

Taide, tiede ja koulutus ovat kansakunnan menestyksen edellytyksiä, ja niihin tulee siksi panostaa myös huonoina aikoina.

– Kyky ajatella luovasti on edellytys kasvulle. Taidekoulutus turvaa sen, että olemme tulevaisuudessakin kehityksen kärjessä, toteaa Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue.

Kampanja muistuttaa myös taiteen hyvinvointivaikutuksista. Suomen Kulttuurirahaston tutkimuksen mukaan yli kaksi miljoonaa suomalaista pitää kulttuurilaitosten tarjontaa tärkeänä itselleen ja hyvinvoinnilleen (Suomalaisten näkemykset kulttuurista, 2013). Kulttuuria aktiivisesti harrastavien on todettu elävän terveempänä ja keskimäärin kahdesta kolmeen vuotta pidempään kuin muiden. Kulttuurin harrastaminen lisää elinvuosia enemmän kuin laihduttaminen ja terveysliikunta (Markku T. Hyyppä: Kulttuuri pidentää ikää, 2014)

Taide on lahja -kampanjalla Taideyliopisto kerää ensimmäistä kertaa yhteistä pääomaa. Valtio tukee yliopistojen varainhankintaa jokaista yksityistä lahjoitusta kohden jopa kolminkertaisesti. Keräysaika päättyy 30.6.2017 ja Taideyliopiston tavoitteena on kerätä 3 miljoonaa euroa.

Lue lisää kampanjan verkkosivuilta.