Liina Kuittisen esitysteos No Trouble Project Roomissa loppuviikolla

No Trouble -teos on osa Liina Kuittisen Kuvataideakatemian maisteriopintojen opinnäytettä ja se on jatkoa Kuvan Kevät 2016 -näyttelyssä Exhibition Laboratoryssa esillä olleelle esitysteokselle Beneath The Beach. Molempien teosten keskiössä on esitys, mutta esiintyjän lisäksi teoksissa käytetyt materiaalit ovat keskeisiä esityksellisiä elementtejä. 

No Trouble -teoksen lähtökohtia ovat Purcellin Dido’s Lament ja poltetut puut. Poltetut puut ovat tuhlattua energiaa ja Didon laulu kertoo epätoivoisesta eleestä ja katumuksesta ja ennakoi savua. Mustat puut ovat kuitenkin kovin kauniita ja polttaminen tuo puulle ominaisuuksia, joita siinä ei muuten ole. Yhdellä palaneella halolla voi esimerkiksi kattaa kokonaisen huoneen, kertoo Kuittinen.

Esiintyjässä on tiettyjä ominaisuuksia, joita vain esitys voi paljastaa, samoin esitystilalla on aktiivinen rooli. 

– Esityksessä on aina kyse kestosta ja keston tunnistaa muutoksesta. Kaikki teoksen elementit kokevat jonkinlaisen muutoksen esityksen aikana ja oikeastaan nämä muutokset juuri tekevät esityksen. 

No Trouble -teos on esitys, joka esitetään kerran. Lisäksi galleria on yleisölle avoinna kahtena päivänä esityksen jälkeen. Galleriassa ei tuolloin ole näyttelyä, vaan esityksen jälkeistä tilannetta pitkitetään niin, että materiaalit saavat tarvitsemansa ajan. 

– Ajattelen että taiteen tekemisessä on paljolti kyse hetkellisen järjestyksen luomisesta kaaokseen. Järjestyksen luominen ja sen ylläpito vaativat energiaa. Esitys on siksi aina energian tuhlausta, sillä teoksen toteuduttua kaaos palaa vääjäämättömästi. Teoksen fyysinen järjestys jätetään nyt siis lepäämään tilaan ja jää todettavaksi, kuinka kaaos syrjäyttää järjestyksen, Kuittinen sanoo.

Viime vuosina Kuittinen on työskennellyt lähinnä performanssin alueella.

– Kuvataideakatemian maisteriopintojen aikana olen kokeillut näyttelyn ja performanssin yhdistämistä. Performanssiin aikoinani siirryin näyttelyn alkaessa muistuttaa ruumiinvalvojaisia ja performanssiin taas liittyy hetkellisyyden aiheuttama turhautuminen. Nyt olen etsinyt tapaa yhdistää nämä kaksi.

Liina Kuittinen: No Trouble
Esitys: 5.1.2017
Galleria avoinna: 7. ja 8.1.2017
Exhibition Laboratory Project Room
Lönnrotinkatu 35
Vapaa pääsy