Lauri Väkevä tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi

Taideyliopiston tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi on valittu Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Lauri Väkevä.

Valinnassa korostettiin erityisesti Väkevän vahvaa visiota Taideyliopiston tutkimuksen profiilin ja näkyvyyden nostamisesta yliopistomaailmassa ja kansainvälisesti.

Toimikunta katsoi, että Väkevällä on työkokemuksensa myötä kykyä omaa akatemiaa ja organisaatiota laajempaan perspektiiviin sekä muutosjohtamiseen. Väkevällä on näyttöjä tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä kansainvälisestä tutkimustyöstä. Hän on toiminut myös Taideyliopiston eettisen toimikunnan puheenjohtajana.

Väkevän omia tutkimusintressejä ovat erityisesti afroamerikkalainen musiikki, populaarimusiikin pedagogiikka, populaarimusiikin historia, pragmatistinen estetiikka, musiikkikasvatuksen filosofia, informaali oppiminen sekä digitaalinen musiikkikulttuuri. Akateemisen työnsä lisäksi hän on työskennellyt muusikkona, musiikkitoimittajana ja erilaisissa opetustehtävissä.

Väkevä on toiminut myös Taideyliopiston koordinoiman ArtsEqual-tutkimushankkeen Basic Arts Education for All -tutkimusryhmän johtajana.

Vararehtorin tehtävä on osa-aikainen ja kausi kestää vuoden 2017 loppuun.