Kuvataideakatemian valinnan tulos 2017

Taideyliopiston koulutukset ovat mukana valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Hakijat täyttivät hakemuksen sähköisen Opintopolku-järjestelmän kautta. Hakuaika Kuvataideakatemiaan oli 10.1.–25.1.2017.

Yhteishaussa on voinut hakea yhteensä enintään kuuteen koulutukseen, jotka on pitänyt järjestää hakutoivejärjestykseen. Hakutoivejärjestys on sitova. Hakija voi tulla valituksi yhteishaussa vain yhteen koulutukseen. Jos hakija on priorisoinut jonkin toisen suomalaisen korkeakoulun hakukohteen korkeammalle ja pääsee ko. korkeakouluun, hän ei voi tulla valituksi Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijaksi. Hyväksytyille ja varasijalla oleville hakijoille lähetettiin sähköpostia 8.6.2017. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi! Voit tiedustella valinnan tulosta myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 14.7.2017 klo 15 mennessä.

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijavalinta

Kuvataideakatemian 5,5-vuotisen kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnassa sähköisen Opintopolku-hakujärjestelmän kautta hakulomakkeen täytti 703 hakijaa joista 625 todettiin hakukelpoisiksi hakijoiksi kielitaitonsa perusteella. Kuvataideakatemian vaatimat taiteelliset näytetyöt heistä toimitti määräaikaan mennessä yhteensä 430 hakijaa. Valintakurssille kutsuttiin 63 hakijaa, joista 61 osallistui valintakurssille.

Seuraavat hakijat on hyväksytty opiskelijoiksi

Ciesielski     Linda Claire
Donner          Sonja Klaara
Halonen        Toni Markus Ilmari
Haugbak       Adam
Heikkilä         Johanna Katariina
Hukkanen     Jaakko Samuli
Kallioja          Aleksi Vesa Juhani
Korhonen      Siiri Annina
Kuivalahti      Onni Matias
Kyyhkynen     Kaisla Valpuri
Liimatainen   Tatu Eino Juhani
Lähteenmäki   Lauri Erik Mikael
Murtoniemi     Hugo Emil
Nykänen      Juho Otto Oskari
Ojala               Tuuli Johanna
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen
Ramm            Xenia Østergaard
Risholm         Ruben Oskar Pontus
Rizzo               Frank Scott
Ruusuranta   Paula Marianne
Saarinen        Leena Maria
Salonen          Milja Ilona
Tuomi              Laura Maria
Tvaltvadze      Linda Sofia
Yli-Rekola      Xin Sini Anna

Varasijalla:

1. Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

 

Valintakurssille osallistuneiden tulee noutaa näytetyönsä ja valintakurssilla tehdyt työt pois torstaina 8.6.2017 klo 9.00-16.00 tai perjantaina 9.6.2017 klo 9.00-16.00 (Osoite: Mäkelänkatu 58-60, sisäänkäynti Elimäenkatu 29, 5.krs, Helsinki.) Noutamatta jätetyt tai puutteellisella palautusmaksulla varustetut työnäytteet hävitetään.

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijavalinnan arvosteluryhmän jäsen lehtori Stig Baumgartner antaa palautetta ei-hyväksytyille valintakurssille osallistuneille puhelimitse perjantaina 9.6.2016 klo 10-13, puh: +358 50 5204 326. Palautetta ei anneta muina aikoina.

 

*****

OIKAISUOHJE

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

 

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C

00097 Taideyliopisto

kirjaamo@uniarts.fi

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.