Haku Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen käynnistyy 2. tammikuuta 2018

Seuraava hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi alkaa 2.1. Hakuaika päättyy 9.2.2018 klo 16. Hakemus tehdään Opintopolku.fi -sivuston kautta. Hakemuksen liiteaineistot lähetään myöhemmin tiedotettavalle alustalle.

Sibelius-Akatemiassa on mahdollista suorittaa tohtorintutkinto kolmella koulutuslinjalla: taiteilija-, tutkija- tai soveltajakoulutuksessa. Tohtorintutkintoja voi suorittaa klassisen musiikin, kirkkomusiikin, musiikin teorian, sävellyksen, kansanmusiikin, jazzin, musiikkiteknologian, taidehallinnon tai musiikkikasvatuksen alalla. Koulutus järjestetään kahdessa tohtorikoulussa, DocMusissa ja MuTrissa.

- Taiteilijakoulutuksessa jatko-opintojen pääpaino on itsenäisessä taiteellisessa työssä, jota täydentävät alan käsitteellistä ymmärtämistä vahvistavat opinnot. Opin- ja taidonnäytteessä yhdistyvät taiteellinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Opin- ja taidonnäyte muodostuu tyypillisesti viidestä taiteellisesta osiosta (konsertteja, äänitteitä tai muu vastaava kokonaisuus) ja tutkielmasta.

- Tutkijakoulutuksessa opintojen pääpaino on tieteellisessä tutkimuksessa ja sitä täydentävissä tutkimusosaamista vahvistavissa opinnoissa. Opin- ja taidonnäytteenä on väitöskirja.

- Soveltajakoulutuksen opinnoissa erikoistutaan tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikkialan kysymykseen ja tähän liittyvään kehittämistyöhön. Tutkinto voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen. Opin- ja taidonnäyte on usein monimuotoinen ja koostuu esimerkiksi uusista ja koetelluista menetelmistä, sovelluksista, ohjelmistoista, materiaaleista, tai teorioista.

Jatko-opintokelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan aikaisemman Sibelius-Akatemian tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon. Jatko-opiskelu voi perustua myös muille edeltäville opinnoille, mikäli Akateeminen neuvosto katsoo henkilöllä olevan edellytykset jatko-opintojen menestykselliseen harjoittamiseen. Hakemus tohtoriopintoihin osoitetaan Akateemiselle neuvostolle. Hakemuksen perusteella opiskelijalle voidaan myöntää joko opinto-oikeus tohtorintutkintoon johtavaan koulutukseen, mahdollisuus tulla jatkotutkintosuunnitelmaa valmistelevaksi opiskelijaksi (tohtorikoulun johtajan päätöksellä) tai hakemus voidaan hylätä.

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta sähköpostitse viimeistään 15.6.2018.

Katso lisätiedot hakemisesta täältä

Lisätiedot:
DocMus/Sirpa Järvelä, , 040 710 4286
MuTri/Hannu Tolvanen, , 050 568 0584

MuTri-tohtorikoulun kotisivut
DocMus-tohtorikoulun kotisivut
Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa