Photo: Kuvakaappaus videodokumentaatiosta: Laura Lehtinen

Hae tanssijantaiteen maisteriohjelmaan 2017!

Hakuaika Teatterikoulun koulutusohjelmiin, myös tanssijantaiteen maisteriohjelmaan, on auki 10.-25.1.2017

Lyhysesti maisteriohjelmasta:
Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista, jotka kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa, itsenäistä ja reflektiivistä taiteilijuutta sekä valmiuksia toimia moninaisissa ja muuttuvissa tanssitaiteen konteksteissa.

Opintojen keskiössä on monipuolinen esiintyjäntyön praktiikan tutkiminen tanssitaiteen ja lähitaiteiden viitekehyksissä. Opiskelija saa valmiuksia ymmärtää esiintyjäntaidettaan ja pohtia sen mahdollisia julkitulemia sekä pystyy syventämään tämän työn myötä muotoutunutta ymmärrystään taiteestaan ja taiteenalansa erityiskysymyksistä kirjoittaessaan lopputyöhönsä kuuluvaa kirjallista opinnäytettä.
Opinnoissa opiskelija kehittyy niin sooloesiintyjänä kuin taiteellisen työryhmän aktiivisena, taiteellisia kysymyksiä esiintyjäntyön positiosta reflektoivana jäsenenä.

Pääsykokeet järjestetään Helsingissä toukokuussa, ja uusi lukukausi alkaa syyskuussa.

Katso myös koulutusohjelman Facebook-sivu sekä esittelyvideo.

Lisätietoa hakemisesta Taideyliopiston nettisivuilta.