Felipe de Ávilan näyttely Archaeology of the Anthropocene Project Roomissa 13.–29.1.

Felipe de Ávilan näyttelyssä ihmiselämän ja ihmisen käyttäytymisen jättämät jäljet muuntuvat dystooppisiksi kerrostumiksi. Taiteilija suorittaa arkeologisia kaivauksia aikaan ja tilaan liittyvien havaintojen parissa ja tulee paljastaneeksi ihmisen tarpeen selviytyä ja suojautua.

de Ávila yhdistää kuvanveistoa maalaukseen ja kirjoittamiseen ja käyttää töissään esimerkiksi liikkuvaa kuvaa ja 3D-tulostusta. Näin hän löytää teoksille niiden ideaa vastaavan muodon. Rinnakkaiset materiaalit ja temaattiset ristiriidat toistuvat teoksesta toiseen, ja ne saavat katsojan pohtimaan suhdettaan geopoliittisiin kysymyksiin, energian siirtoon, luontoon ja luonnonvaroihin.

Tuskin havaittava liike ja muutos sekä olemassaolon haurauden ja kuolevaisuuden huomioiminen ovat teoksille luonteenomaista. Kokonaisuutena näyttelyn teokset muodostavat polun, jonka varrella luonto ja yhteiskunta on purettu hajanaisiin osiin. Näistä pirstaleista hahmottuu monta samanaikaista, mutta keskenään ristiriitaista tulevaisuudenkuvaa.

Brasilialaisen taiteilijan Felipe de Ávilan (s. 1982) näyttely on hänen kuvataiteen maisterin tutkintonsa toinen osa. De Ávila opiskelee kuvanveistoa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

Lue lisää näyttelystä täällä.

Näyttelyn avajaiset 12.1. klo 18-20. Tervetuloa!

13.–29.1. PROJECT ROOM, LÖNNROTINKATU 35, TI-SU 11–18