Esitelmäkutsu: III Kansanmusiikintutkijoiden symposium Helsingissä 30.11.–1.12.2017

Kansanmusiikki ja satavuotias Suomi

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kutsuvat kaikki kansanmusiikintutkijat ja tutkimusalasta kiinnostuneet yhteiseen symposiumiin keskustelemaan kansanmusiikin ja -tanssin tutkimuksen kysymyksistä. Osallistujilta pyydetään ehdotuksia kahdenkymmenen minuutin esitelmiksi. Niiden toivotaan käsittelevän kansanmusiikin ja -tanssin vaiheita itsenäisessä Suomessa. Muutkin aiheet ovat mahdollisia. Esitelmät voivat tarkastella aihettaan myös taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Symposiumin kieli on suomi, mutta esitelmän voi pitää myös ruotsiksi tai englanniksi.

Ehdotuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

- esitelmöitsijän henkilötiedot
- esitelmän otsikko
- enintään 200 sanan kuvaus esitelmän sisällöstä

Ehdotukset tulee lähettää viimeistään 15.9.2017 osoitteeseen .

Hyväksymisestä ilmoitetaan syyskuun loppuun mennessä. Symposiumin ohjelma julkaistaan lokakuun puolivälissä.

Symposiumin järjestelytoimikunta: Kristiina Ilmonen MuT, professori, Sibelius-Akatemia (puheenjohtaja) Heikki Laitinen FT, professori emeritus, Sibelius-Akatemia Risto Blomster FT, arkistotutkija, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Maari Kallberg MuT, symposiumin koordinaattori, Sibelius-Akatemia

Symposiumin järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa ja se pidetään seuran juhlasalissa Helsingissä. Symposiumia on mahdollista seurata myös etäyhteyden avulla. Esitelmät julkaistaan artikkelikokoelmana symposiumin jälkeen.

Lisätiedot:
Maari Kallberg
Kansanmusiikintutkijoiden symposiumin koordinaattori
+358503093829