Avoimet työpaikat

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

Tutkijatohtoreita ja tutkija CERADAan

Julkaistu Ke, 10/01/2018 - 12:13
Taideyliopisto
Hakuaika päättyy 31.01.2018 15:00

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) on yksi Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueiden kolmesta keskuksesta. CERADA:n fokus on taidekasvatuksen tutkimuksessa ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäisessä kehittämisessä. CERADA tarjoaa tutkijoiden urakehitystä tukevan avoimen ja kansainvälisen moni- ja poikkialaisen tutkimusympäristön sekä alustan tutkimushankkeille.

 

Haemme nyt taidekasvatuksen tutkimuksen alueelle

2 – 4 TUTKIJATOHTORIA

määräaikaisiin 1.3.2018 (tai sopimuksen mukaan) alkaviin työsuhteisiin. Työsuhteet ovat osa- tai kokoaikaisia. Lyhytaikaisten työsuhteiden kaudet ja prosentit määritellään kunkin valittavan henkilön kanssa erikseen. Haemme tutkijoita, jotka ovat motivoituneita osallistumaan aktiivisesti CERADA:n taidekasvatusta ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä koskevan tutkimustoiminnan kehittämiseen. 

Tutkimusalat ja tehtävät

CERADA:n tutkijat musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteiden alueilla muodostavat monialaisen ja erilaisia tutkimustraditiota yhdistävän yhteisön, jonka erityispiirteenä on tiivis tutkijoiden välinen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

CERADA:n tutkijatohtorina tehtävänäsi on valmistella henkilökohtainen tai kollektiivinen taidekasvatuksen tutkimuksen hanke-/rahoitushakemus Taideyliopistossa toteutettavaa hanketta varten sekä julkaista kansainvälisesti vertaisarvioituja tutkimusjulkaisuja. Tutkimuksen tulee kohdistua taiteen korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaiseen kehittämiseen tai CERADA:ssa tehtävän tutkimuksen muihin ajankohtaisiin teemoihin. Hankehakemuksen tekemiseen on mahdollista saada neuvontaa Taideyliopiston tutkimuspalveluista. Lisäksi osallistut CERADA:n muuhun toimintaan ja Taideyliopiston yliopistoyhteisölliseen toimintaan sopimuksen mukaan. Näiden yksilöllisesti sovittavien tehtävien osuus kokonaistyöajastasi on noin 25 %.

Lisäksi haemme

TUTKIJAA

Kokeneen tutkijan työ sijoittuu Suomen kulttuurirahaston rahoittamaan tutkimusprojektiin, joka tarkastelee koulujen ja taidelaitosten yhteistyötä Suomen lasten kulttuurikeskusten liiton koordinoimassa Taidetestaajat-hankkeessa. Tehtävänäsi on toteuttaa jo rahoituksen saanut tutkimus vuoden 2019 kesäkuun loppuun mennessä.

Tehtävien vaatimukset

Odotamme Sinulta

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • näyttöjä aktiivisesta tutkimus- ja julkaisutoiminnasta
 • erinomaista englannin kielen taitoa
 • kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön mutta myös kykyä yhteiskirjoittamiseen
 • hyviä esiintymis-, opetus- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä tutkimusverkostoa

Lisäksi arvostamme tutkimusrahoituksen hakemiseen liittyvää osaamista ja näyttöä kansainvälisestä tutkimustoiminnasta.

Työaika ja palkkaus

Taideyliopistossa noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Tutkijan kokonaistyöaika on 1 624 tuntia vuodessa.

Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 5–6. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella tehtävänkuvaa määriteltäessä.

Hakeminen

Pyydämme sinua toimittamaan meille hakemuksen, johon sisältyvät seuraavat dokumentit:

 1. vapaamuotoinen hakukirje (motivaatiokirje, jossa kuvaat itseäsi osana CERADA:n tutkimustoimintaa ja sen kehittämistyötä ja jossa ilmenee toiveesi työsuhteen pituudesta ja koko- tai osa-aikaisuudesta, max 1 sivu)
 2. alustava tutkimussuunnitelma (tarvitaan vain tutkijatohtorihaussa, suunnitelmaa ei tarvita tutkijahaussa): tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimuksen ala, aihe, arvio hankkeen laajuudesta, toteuttamisaikataulusta, teknisistä ja taloudellisista resursseista, mahdollisista henkilöresursseista ja yhteistyötahoista (max. 4 sivua)
 3. CV, esim. tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukainen, ks.
 1. julkaisuluettelo, josta käy ilmi aiempi tutkimus- ja taiteellinen toiminta, esim. Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukainen luettelo, ks.

Lähetä hakemuksesi liitteineen viimeistään 31.1.2018 klo 15.00 sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”CERADA-tutkijatohtori” tai ”CERADA-tutkija”. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottoviestin lähetyssähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut

Tarvittaessa saat lisätietoja tutkijatohtorin ja tutkijan tehtävistä CERADA-ohjausryhmän puheenjohtajalta, professori Kai Lehikoiselta:

 • sähköpostitse, kai.lehikoinen(at)uniarts.fi
 • puhelintiedustelut, puh. 050 439 0517
  • maanantaina 15.1.2018 klo 16:00-19:00
  • keskiviikkona 17.1.2018 klo 12:00-17:00

Hakemiseen ja hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää viestiä HR-suunnittelija Anne Kilpeläiselle, anne.kilpelainen(at)uniarts.fi.