Avoimet työpaikat

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

Tuottaja Kuvataideakatemiaan

Julkaistu Ke, 14/11/2018 - 16:29
Kuvataideakatemia

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen akatemia ja ainoa laatuaan Suomessa. Se tarjoaa korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maalaustaiteessa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa, taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa, ja on uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848.

Haemme Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan

TUOTTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tuottajan tehtävänä on Kuvataideakatemian näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen. Lisäksi tuottaja vastaa erikseen sovittujen kansainvälisten ja kotimaisten projektien ml. julkisen taiteen projektien ja näyttelyiden järjestelyistä. Tuottaja osallistuu näyttelyprosessin eri vaiheiden koordinointiin, erilaisiin raportointitehtäviin sekä taiteellisen toiminnan palveluiden kehittämiseen. Tuottaja työskentelee Kuvataideakatemiassa osana taiteellisen toiminnan palvelualuetta ja näyttelytiimiä, johon kuuluvat tuottajapalveluiden lisäksi näyttelymestari, viestinnän ja teknisten palveluiden edustus sekä näyttelysuunnittelun ja tilallisuuden opettajat.

Tehtävä täytetään vuoden 2019 alusta lähtien.

Hakijalta edellytetään vankkaa näyttöä tuottajan tehtävästä, soveltuvaa alan koulutusta, hyvää suomen ja englannin osaamista sekä erinomaista kuvataiteen ja taidekentän tuntemusta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää halua työskennellä opetuksen ja taiteellisen toiminnan rajapinnassa ja kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Lisäksi edellytämme sujuvia viestintä- ja it-taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tiiviiseen ryhmätyöskentelyyn ja paineensietokykyä. Tehtävä edellyttää mahdollisuutta työskennellä satunnaisesti myös iltaisin.  

Kuvataideakatemian tuottajan tehtävä tarjoaa näköalapaikan kuvataiteen koulutukseen, kuvataidekenttään sekä ainutlaatuiset näyttely- ja muut opetustilat toimintaympäristönä. Tuottaja tekee tiivistä yhteistyötä myös Taideyliopiston muiden akatemioiden tuottajien kanssa.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 8-9.

Hakemukset liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjaamoon kuva.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään perjantaina 30.11.2018. Hakemuksia ei palauteta. Tiedusteluihin vastaa Vastaava tuottaja Anni Anttonen 045 657 8746 anni.anttonen@uniarts.fi