AVOIMET TYÖPAIKAT

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

Opetuksen teknisen tuen päällikkö Kuvataideakatemiaan

Julkaistu Pe, 25/11/2016 - 14:13

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200.

 

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen taideakatemia, joka on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavassa kuvataiteen koulutusohjelmassa tarjotaan opintoja viidellä opetusalueella: maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka, tila-aikataiteet sekä yhteinen opetus. Lisäksi Kuvataideakatemiassa on Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma, jossa voi suorittaa kuvataiteen maisterin tutkinnon. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. Opiskelijoita Kuvataideakatemiassa on noin 270.

 

Taideyliopiston Kuvataideakatemia hakee

OPETUKSEN TEKNISEN TUEN PÄÄLLIKKÖÄ

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 15.1.2017 tai sopimuksen mukaan

 

Kuvataideakatemiassa toimii eri opetusalueilla taideopetusta tukevia ja opiskelijoita eri menetelmien teknisissä asioissa ohjaavia työmestareita. Työmestarit ovat erikoistuneet eri opetusalueiden menetelmiin ja materiaaleihin. Opetusalueita ovat kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataiteet. Työmestarit ja heidän esimiehensä opetuksen teknisen tuen päällikkö kuuluvat opetuksen teknisiin tukipalveluihin.

 

Opetuksen teknisen tuen päällikkö toimii työmestareiden esimiehenä ja vastaa teknisten tukipalveluiden järjestämisestä akatemiassa. Hänen tehtävänään on työmestaripalveluiden ja työmestaritiimin toiminnan kehittäminen, osallistuminen oman toimialueensa henkilöstön rekrytointiin, henkilöstön perehdyttäminen sekä työturvallisuudesta vastaaminen.

 

Päällikkö vastaa taideopetukseen liittyen laite-, kalusto- ja materiaalihankinnoista sekä niiden budjetoinnista ja budjettiseurannasta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu opetus- ja opiskelijatilojen sekä niiden toimintaperiaatteiden kehittäminen, arjen järjestelyt ja ylläpito yhteistyössä opetusalueiden ja toimitilapalveluiden kanssa.

 

Opetuksen teknisen tuen päällikkö työskentelee läheisesti työmestarien sekä opetuksesta ja taiteellisesta toiminnasta vastaavan henkilöstön, että opintopalveluiden kanssa.

 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

  • soveltuvaa koulutusta
  • aikaisempaa kokemusta esimiestehtävistä
  • hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja
  • tiimityöskentelykykyä ja joustavuutta
  • itsenäistä ja aloitteellista työotetta sekä hyvää organisointikykyä
  • hyvää suomen- ja englanninkielen taitoa

Eduksi luetaan lisäksi työkokemus kulttuuri- ja taidelaitoksissa sekä ruotsin kielen taito.

 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuuskehikon tasoon 9-10, jolloin kokonaispalkka on n. 3 100 – 3 600€ riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

 

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot. Hakemukset toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteella viimeistään 12.12.2016 klo 15 mennessä.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintopäällikkö Sanna Yliheljo, tai kehittämispäällikkö Marjatta Tikkanen,  .