Teatterikorkeakoulu

Tutkinnot

Tanssiala

Tanssitaiteen kandidaatti, tanssit. kand.

Kandidaatin tutkinto (BA) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.
 

Tanssitaiteen maisteri, tanssit. maist.
Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa.
 

Tanssitaiteen tohtori, tanssit. toht.

Tanssitaiteen tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op. Se voidaan suorittaa joko maisteritutkinnon pohjalta tai lisensiaatintutkinnon jälkeen. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua. Tutkinnon sivutoiminen suorittaminen vie kuusi vuotta.
 

Teatteriala

Teatteritaiteen kandidaatti, TeK

Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.
 

Teatteritaiteen maisteri, TeM
Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. 
 

Teatteritaiteen tohtori, TeT
Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op. Se voidaan suorittaa joko maisteritutkinnon pohjalta tai lisensiaatintutkinnon jälkeen. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua. Tutkinnon sivutoiminen suorittaminen vie kuusi vuotta.