Tutkinnot

Taideyliopistossa voi suorittaa kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkinnon kuvataiteen, musiikin, teatterin tai tanssin alalta.

Kuvataide

Kuvataiteen kandidaatti, KuK

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. 
 

Kuvataiteen maisteri, KuM
Kuvataiteen maisterin tutkinto, Master of Fine Arts (KuM, MFA), on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. 

 

Kuvataiteen tohtori, KuT

Kuvataiteen tohtorin tutkinto on laajuudeltaan 240 op, mikä vastaa 4 vuoden täyspäiväisiä opintoja.

Musiikki

Musiikin kandidaatti, MuK

Alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta.
 

Musiikin maisteri, MuM
Ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2,5 vuotta. 

 

Musiikin lisensiaatti, MuL

Musiikin lisensiaatin tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä.

 

Musiikin tohtori, MuT

Musiikin tohtorin tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.

Tanssiala

Tanssitaiteen kandidaatti, tanssit. kand.

Kandidaatin tutkinto (BA) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.
 

Tanssitaiteen maisteri, tanssit. maist.
Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa.

 

Tanssitaiteen tohtori, tanssit. toht.

Tanssitaiteen tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op. Se voidaan suorittaa joko maisteritutkinnon pohjalta tai lisensiaatintutkinnon jälkeen. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua. Tutkinnon sivutoiminen suorittaminen vie kuusi vuotta.

Teatteriala

Teatteritaiteen kandidaatti, TeK

Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen tavoitesuoritusaika on kolme vuotta.
 

Teatteritaiteen maisteri, TeM
Maisterin tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen, ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa. 

 

Teatteritaiteen tohtori, TeT

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon laajuus on 240 op. Se voidaan suorittaa joko maisteritutkinnon pohjalta tai lisensiaatintutkinnon jälkeen. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua. Tutkinnon sivutoiminen suorittaminen vie kuusi vuotta.