Teatterikorkeakoulun julkaisusarjat

 

               
               
Acta Scenica http://actascenica.teak.fi/          
Sarjan numero  Tekijä(t)   Teoksen nimi Ilmestymisvuosi   Mahdollinen Helda linkki                          ISBN-numero Hinta   Taideyliopistolaiset
51 Valkeemäki, Anita Tutkimusmatka tanssin improvisatorisen opettamisen oppimiseen 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-17-4 978-952-7218-17-4 30 € 25 €
50 Siren, Eero Nukketeatteri ja näyttelijän maailma 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-12-9 978-952-7218-12-9 30 € 25 €
49 Bredenberg, Mikko Näyttämöllinen kuvittelu 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-05-1 978-952-7218-04-4 30 € 25 €
48 Kokkonen, Tuija Esityksen mahdollinen luonto 2017 http://hdl.handle.net/10138/186249 elektroninen
978-952-7218-01-3
30 € 25 €
47 Tuisku, Hannu Developing embodied pedagogies of acting for youth theatre education 2017 http://hdl.handle.net/10138/176044 elektroninen
978-952-6670-95-9
30 € 25 €
46 Törmi, Kirsi Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena 2016

http://hdl.handle.net/10138/161453

elektroninen
978-952-6670-79-9
30 € 25 €
45 Nauha, Tero Schizoproduction:                                Artistic research and performance
in the context of immanent capitalism
 
2016

http://hdl.handle.net/10138/159817

elekroninen
978-952-6670-70-6  
35 € 25 €  
44 Thorsnes,  Per Roar Docudancing Griefscapes: Choreographic strategies for embodying traumatic contexts in the trilogy Life & Death 2015

http://hdl.handle.net/10138/157881

elekroninen
978-952-6670-65-2

40 €

35 €  
43 Giovanzana,  Davide Theatre Enters!: The Play within the Play as a Means of Disruption 2015

http://hdl.handle.net/10138/157428

elektroninen
978-952-6670-63-8

30 € 25 €
42 Lehtonen, Jussi Elämäntunto: Näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön 2015 http://hdl.handle.net/10138/156950 elektroninen
978-952-6670-51-5
30 € 25 €
41 Turpeinen, Isto Raakalautaa ja rakkautta: Kolme sommitelmaa oman elämän tanssista 2015 http://hdl.handle.net/10138/154201 elektroninen
978-952-6670-48-5
30 € 25 €
40 Porkola,
Pilvi
Esitys tutkimuksena: näkökulmia poliittiseen, dokumentaariseen ja henkilökohtaiseen esitystaiteeseen 2014 http://hdl.handle.net/10138/136115 elektroninen
978-952-6670-44-7
- -
39 Untamala, Annemari Coping with Not-knowing by Co-confidencing in Theatre Teacher Training : A Grounded Theory 2014 http://hdl.handle.net/10138/43220 elektroninen
978-952-6670-35-5
30 € 20 €
38 Gold, Linda Altered Experience in Dance/Dancing: Investigation into the Nature of Altered Experience in Dancing and Pedagogical Support 2014 http://hdl.handle.net/10138/42551 elektroninen
978-952-6670-20-1
40 € 30 €
37 Anttila, Eeva  Koko koulu tanssii!: Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä 2013 http://hdl.handle.net/10138/42322 elektroninen
978-952-6670-26-3
23 € 17 €
36 Lahdenperä, Soile Muutoksen tilassa: Alexander- tekniikka koreografisen prosessin osana 2013 http://hdl.handle.net/10138/42333 (vain) elektroninen
978-952-6670-21-8
- -
35 Martin, Mari  Minän esitys: Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle 2013 http://hdl.handle.net/10138/41965 elektroninen
978-952-6670-18-8
30 € 20 €
34 Koskinen, Anu Tunnetiloissa: Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990- luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijöiden tunnetyöskentelystä 2013 http://hdl.handle.net/10138/40842 elektroninen
978-952-6670-12-6
- -
33 Olkkonen, Satu Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena 2013 http://hdl.handle.net/10138/40837

elektroninen
978-952-6670-14-0

- -
32 Hulkko, Pauliina Amoraliasta Riittaan: ehdotuksia näyttämön materiaaliseksi etiikaksi 2013 http://hdl.handle.net/10138/38507 elektroninen
978-952-6670-01-0
- -
31 Sandqvist, Ville Minä, Hamlet: Näyttelijäntyön rakentuminen 2013 http://hdl.handle.net/10138/38143 elektroninen
978-952-9765-98-0
45 € 30 €
30 Kauppila, Heli  Avoimena aukikiertoon: Opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa 2012 http://hdl.handle.net/10138/37874 elektroninen
978-952-9765-92-8
25 € 15 €
29 Pohjola, Hanna Toinen iho: Uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti 2012 http://hdl.handle.net/10138/37771 elektroninen
978-952-9765-94-2
30 € 20 €
28 Arlander, Annette Performing Landscape: Notes on Site-specific Work and Artistic Research (Texts 2001-2011) 2012 http://hdl.handle.net/10138/37613 elektroninen
978-952-9765-96-6
30 € 20 €
27 Humalisto, Tomi Toisin tehtyä, toisin nähtyä: Esittävien taiteiden valosuunnittelusta muutosten äärellä 2012 http://hdl.handle.net/10138/34019 elektroninen
978-952-9765-90-4
35 € 25 €
26 Kumpulainen, Seppo            Hikeä ja harmoniaa: Liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterikorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa vuosina 1943–2005 2011 http://hdl.handle.net/10138/33938 elektroninen
978-952-9765-68-3
- -
25 Tångeberg-Grischin, Maya The Techniques of Gesture Language: a Theory of Practice 2011 http://hdl.handle.net/10138/33937 elektroninen
978-952-9765-66-9
40 € 25 €
24 Heimonen, Kirsi Sukellus liikkeeseen: liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä 2009 http://hdl.handle.net/10138/33936 elektroninen
978-952-9765-55-3
25 € 20 €
23 Østern, Tone Pernille Meaning-making in the Dance Laboratory: Exploring dance improvisation with differently bodied dancers 2009 http://hdl.handle.net/10138/33842 elektroninen
978-952-9765-53-9
20 € 13,50 €
22 Rynell, Erik Action Reconsidered: Cognitive Aspects of the Relation between Script and Scenic Action 2008   painettu
978-952-9765-48-5
20 € 13,50 €
21 Kinnunen, Helka-Maria Tarinat teatterin taiteellisessa prosessissa 2008 http://hdl.handle.net/10138/33793 elektroninen
978-952-9765-47-8
20 € 13,50 €
20 Miettinen, Jukka O. Dance Images in Temples of Mainland Southeast Asia 2008 http://hdl.handle.net/10138/33792 elektroninen
978-952-9765-45-4
20 € 13,50 €
19 Rouhiainen, Leena Ways of Knowing in Dance and Art 2008   painettu
978-952-9765-43-0
15 € 10 €
18 Rantanen, Maaria Takki väärinpäin ja sielu riekaleina: näyttelijöiden kokemuksia työstressistä ja -uupumuksesta 2006   painettu
952-9765-39-8 
20 € 13,50 €
17
Rouhiainen, Leena, Anttila Eeva, Hämäläinen, Soili & Löytönen, Teija
The same difference?:
Ethical and Political Perspectives on Dance
2004   painettu
952-9765-37-1
10 € -
16 Löytönen, Teija Keskusteluja tanssi-instituutioiden arjesta 2004 http://hdl.handle.net/10138/33791 elektroninen
978-952-9765-74-4
20 € 13,50 €
15 Monni, Kirsi Olemisen Poeettinen Liike:
Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996-1999
2004 http://hdl.handle.net/10138/33790 elektroninen
978-952-9765-75-1
20 € 13,50 €
14 Anttila, Eeva A Dream Journey To The Unknown:
Searching for Dialogue in Dance Education
2003 http://hdl.handle.net/10138/33789 elektroninen
978-952-9765-76-8
20 € 13,50 €
13 Rouhiainen, Leena Living Transformative Lives:
Finnish Freelance Dance Artists Brought into Dialogue with Merleau-Ponty’s Phenomenology
2003 http://hdl.handle.net/10138/33788 elektroninen
978-952-9765-77-5
20 € 13,50 €
12 Fisher, Betsy  Creating and Re-Creating Dance:
Performing Dances Related to Ausdruckstanz
2002 http://hdl.handle.net/10138/33787 elektroninen
978-952-9765-78-2
10 € -
11 Rusanen, Soile Koin Traagisia Tragedioita:
Yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta
2002 http://hdl.handle.net/10138/33786 elektroninen
978-952-9765-79-9
20 € 13,50 €
10 Houni, Pia & Paavolainen, Pentti Teatteri ja tanssi toimintakulttuureina 2002   painettu
952-9765-29-0
20 € 13,50 €
9 Toivanen, Tapio "Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta": Peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä 2002 http://hdl.handle.net/10138/33759 elektroninen
978-952-9765-81-2
20 € 13,50 €
8 Salosaari, Paula Multiple Embodiment in Classical Ballet: Educating the Dancer as an Agent of Change in the Cultural Evolution of Ballet 2001 http://hdl.handle.net/10138/33758 elektroninen
978-952-9765-81-2
20 € 13,50 €
7 Kallinen, Timo Näyttämötaiteilijasta teatterityöntekijäksi: Miten moderni tavoitti suomalaisen teatterikoulutuksen 2001 http://hdl.handle.net/10138/33757 elektroninen
978-952-9765-82-9
20 € 13,50 €
6  Pasanen-Willberg, Riitta Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen: koreografin näkökulmasta 2000 http://hdl.handle.net/10138/33756 elektroninen
978-952-9765-83-6
20 € 13,50 €
5 Houni, Pia Näyttelijäidentiteetti: tulkintoja omaelämäkerrallisista puhenäkökulmista 2000 http://hdl.handle.net/10138/33755 elektroninen
978-952-9765-84-3
20 € 13,50 €
4 Hämäläinen, Soili Koreografian opetus- ja oppimisprosesseista: kaksi opetusmallia oman liikkeen löytämiseksi ja tanssin muotoamiseksi   1999 http://hdl.handle.net/10138/33994 elektroninen
952-9765-20-7
20 € 13,50 €
3 Houni, Pia & Paavolainen, Pentti Taide, kertomus ja identiteetti 1999   painettu
952-9765-18-5 
10 € -
2 Arlander, Annette Esitys tilana 1998 http://hdl.handle.net/10138/33401 elektroninen
978-952-9765-85-0
- -
1 Paavolainen, Pentti & Ala-Korpela, Anu Knowledge Is a Matter of Doing 1995   painettu
952-9765-09-6

 

7 € -
               
Elektra            
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi  Mahdollinen Helda linkki       ISBN-numero Hinta  Alennettu hinta
  Ruuskanen, Annukka Nykyteatterikirja: 2000-luvun alun uusi skene 2011   painettu
978-952-01-0458-0
35 € 25 €
  Sipari, Lauri Hyvä omatunto: Näytelmät Suomenlinnassa 1970-1977 2005   painettu
952-471-697-6
5 € -
  Kallinen, Timo Teatterikorkeakoulun synty: Ammattikoulusta akatemiaksi 2004   painettu
952-471-465-5
5 €  
  Enckell, Johanna Antonin Artaudin: jäljet ranskalaisessa teatterissa 2003   painettu
952-471-143-5
24 € 16 €
  Enckell, Johanna Skärvor av Artaud: En essä om fransk teater efter Befrielsen 2003   painettu
952-471-144-3
24 € 16 €
  Hotinen, Juha-Pekka Tekstuaalista häirintää: Kirjoituksia teatterista, esitystaiteesta 2002   painettu
952-471-037-4
7 € -
  Saisio, Pirkko  Näkyykö tähtiä?: ja muita näytelmiä 2000   painettu
951-578-824-2
5 € -
  Paavolainen, Pentti Aikansa häikäisevä peili 1999   painettu
951-578-680-0
5 € -
               
Episodi            
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi Mahdollinen Helda linkki

 ISBN-numero

Hinta Alennettu hinta
4 Arlander, Annette This and That: Essays on Live Art and Performance Studies 2014 http://hdl.handle.net/10138/43179 elektroninen
978-952-6670-28-7
18 € 12 €
3 Arlander, Annette Converging Perspectives: Writings on Performance Art 2011 http://hdl.handle.net/10138/40291 elektroninen
978-952-9765-61-4
18 € 12 €
2 Arlander, Annette Esseitä performanssista ja esitystaiteesta: Essays on Live Art and Performance Art 2009 http://hdl.handle.net/10138/40290 elektroninen
978-952-9765-51-5
20 € 15 €
1 Arlander, Annette Esitystaidetta kohti: kokemuksia, ajatuksia, näkemyksiä. Opiskelijoiden esseitä 2003   painettu
952-9765-34-7
13 € 9 €
               
Kinesis            
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi
Mahdollinen Helda linkki
ISBN-numero Hinta Alennettu hinta
8 da Silva Jaõa Reflections on Improvisation, Choreography and
Risk-Taking in Advanced Capitalism
2017 Tulossa 1.1.2019 978-952-7218-18-1 26€ 24€
7 Heikinheimo, Ismo-Pekka Taidesidonnaista koreografiaa museokontekstissa 2017 http://hdl.handle.net/10138/176297 (vain) elektroninen 978-952-6670-98-0 - -
6 Monni, Kirsi & Allsopp, Ric Practicing Composition: Making Practice Texts, Dialogues and Documents 2011-2013 2015 http://hdl.handle.net/10138/159031 elektroninen
978-952-6670-61-4
20 € 16 €
5 Peeters, Jeroen Through the Back: Situating Vision between Moving Bodies 2014   painettu
978-952-6670-38-6
24 € 16 €
4 Lehikoinen, Kai Tanssi sanoiksi: Tanssianalyysin perusteita 2014 http://hdl.handle.net/10138/42834 elektroninen
978-952-6670-33-1
16 € 12 €
3 Lepecki, André Tanssitaide ja liikkeen politiikka 2012   painettu
978-952-01-0752-9
26 € 20 €
2 Rethorst, Susan A Choreographic Mind:
Autobodygraphical Writings
2012   painettu
978-952-9765-70-6
28 € (loppuunmyyty) 25 € (loppuunmyyty)
1 Monni, Kirsi Alexander-tekniikka ja Autenttinen liike-työskentely: Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia 2012 http://hdl.handle.net/10138/32982 elektroninen
978-952-9765-86-7
10 € -
               
Kokos            
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi Mahdollinen Helda linkki ISBN-numero Hinta Alennettu hinta
               
  Lehikoinen, Kai & Vanhanen, Elise Taide ja hyvinvointi : katsauksia kansainväliseen tutkimukseen 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-16-7 elektroninen
978-952-7218-22-8
- -
  Lehikoinen, Kai, Pässilä, Anne, Martin, Mari & Pulkki, Maiju Taiteilija kehittäjänä : taiteelliset interventiot työssä 2016 http://hdl.handle.net/10138/160178 elektroninen
978-952-6670-73-7
22 € -
  Korhonen, Pekka & Airaksinen, Raija Hyvä hankaus 2.0. 2014   painettu
978-952-6670-41-6
45 € 33 €
  Jansson, Satu-Mari Mittaamattoman arvokasta?: taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksia ja -metodologioita 2014 http://hdl.handle.net/10138/135814 (vain) elektroninen
978-952-6670-42-3
   
  Heinsius, Joost & Lehikoinen, Kai Artists for Innovation: Competencies for New Contexts 2013 http://hdl.handle.net/10138/38879 elektroninen
978-952-6670-05-8
   
  Koivisto, Nelli, Lehikoinen, Kai, Pasanen-Willberg, Riitta et al. Kolmannella lähteellä : hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta 2010 http://hdl.handle.net/10138/38878 elektroninen
978-952-9765-58-4
- -
               
Muut            
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi Mahdollinen Helda linkki ISBN-numero Hinta Alennettu hinta
  Stanislavski, Konstantin Näyttelijän roolityöskentely: näyttelijän työ 3 2017   painettu
978-952-7190-49-4
30 €  
  Tjechov, Michail Till skådespelaren: om skådespelarkonsten 2014   painettu
978-951-52-3447-6
27 € -
  Löytönen, Teija Tulevan tuntumassa : esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta 2014   painettu
978-952-60-5554-1
- -
  Salminen, Paula & Snicker, Elina Jumalainen näytelmä 2012   painettu
978-952-01-0809-0
20 € -
  Junttila, Kristina & Kela, Leena Kahviland 2012   painettu
978-82-303-2029-7
10 € -
  Stanislavski, Konstantin Näyttelijän työ 2011   painettu
978-951-31-5845-3
30 €  
  Silde, Marja Nykynäyttelijän taide : horjutuksia ja siirtymiä 2011   painettu
978-952-5870-31-2
- -
  Stuart, Meg & Damaged Goods Are we here yet? 2010   painettu
978-2-84066-354-6
35 € 25 €
  Aaltonen, Sirkku Matkalippu maailmalle 2010   painettu
978-952-01-0459-7
20 €  
  Hannula,
Mika
Everything or Nothing 2003   painettu
951-53-2742-3
- -
  Owens, Allan & Barber, Keith Draamasuunnistus: prosessidraaman arviointi ja reflektointi 2002   painettu
951-98945-0-0
- -
  Korhonen, Pekka & Østern, Anna-Lena Katarsis: Draama, teatteri ja kasvatus 2001   painettu
951-796-254-1
- -
  Owens, Allan & Barber, Keith Draama toimii 1998   painettu
952-5019-07-1
- -
  Paavolainen, Pentti Teatteri ja suuri muutto : ohjelmistot sosiaalisen murroksen osana 1959-1971 1992   painettu
951-95672-8-3
5 € -
  Vänttinen, Pekka Kirjoituksia 1990-1992 1992   painettu
952-9765-00-2
- -
  Kainulainen, Martti Pantomiimin alkeita näyttämöliikuntaa varten 1965   painettu
-
- -
               
Nivel http://nivel.teak.fi/          
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi Mahdollinen Helda linkki ISBN-numero Hinta Alennettu hinta
8 Condit, Outi & Jaakonaho, Liisa (ed.) Poetics of Form 2017 http://nivel.teak.fi/poetics-of-form/

(vain) elektroninen

978-952-7218-08-2

   
7 Hämäläinen, Soili Tanssi yliopistossa: Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta 2016 http://hdl.handle.net/10138/167841 elektroninen
978-952-6670-93-5
30 € 22 €
6 Arlander, Annette The Non-human and the Inhuman in Performing Arts — Bodies, Organisms and Objects in Conflict 2016 http://hdl.handle.net/10138/166237 (vain) elektroninen
978-952-6670-84-3
     
5 Arlander, Annette Becoming juniper : performing landscape as artistic research 2015 http://hdl.handle.net/10138/155519 (vain) elektroninen
978–952–6670–37–9
   
4 Siren, Eero Veitsi ja sukka: Nukketeatteri toi tutkijaksi 2014 http://hdl.handle.net/10138/155231 (vain) elektroninen
978-952-6670-5
   
3 Järvinen, Hanna & Rouhiainen, Leena Tanssiva tutkimus: Tanssintutkimuksen menetelmiä 2014 http://hdl.handle.net/10138/136339 elektroninen
978-952-6670-46-1
22 € 17 €
2 Arlander, Annette The Impact of Performance as Research : Proceedings of CARPA3 - Colloquium on Artistic
Research in Performing Arts
2014 http://hdl.handle.net/10138/44950 (vain) elektroninen
978-952-6670-36-2
   
1 Rouhiainen, Leena, Heikkinen, Ilpo, Humalisto, Tomi et al. Who are you? 2014 http://hdl.handle.net/10138/44947 (vain) elektroninen
978-952-6670-37-9
   
               
Teatteri            
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi Mahdollinen Helda linkki ISBN-numero Hinta Alennettu hinta
  Koskivaara, Ville Epäkuolleet 2014   painettu
978-952-6670-40-9
9,50 € 7 €
  Kajava, Marie  Lullaby 2013   painettu
978-952-6670-16-4
9,50 € 7 €
  Kuuluvainen, Vappu Käärmeihmiset & Taikanaksutin 2013   painettu
978-952-6670-06-5
9,50 € 7 €
  Gustafsson, Laura Anomalia 2012   painettu
978-952-480-297-0
9,50 € 7 €
  Helminen, Taija INKL. / EKSKL. 2012   painettu
978-952-480-298-7
9,50 € 7 €
  Harno, Tua, Honkamaa, Asta, Hämeen-Anttila, Iida et al. Maallisten ilojen puutarha 2010   painettu
978-952-480-234-5
9,50 € 7 €
  Aminoff, Sofia  Vindparken 2010   painettu
978-952-480-234-5
9,50 € 7 €
  Nuutinen, Veikko Myötätunto 2010   painettu
978-952-480-216-1
- .
  Moila, Jussi Nevermind 2008   painettu
978-952-480-140-9
- -
  Kokkonen, Terhi Norsunluunokkainen tikka 2008   painettu
978-952-480-139-3
9,50 € 7 €
  Aminoff, Sofia  Natt med Ofelia 2007   painettu
978-952-480-065-5
9,50 € 7 €
  Colliander, Laura Sanat tai henki 2007   painettu
978-952-480-087-7
9,50 € 6 €
  Okko, Leo Nimeni on rakkaus
 -rakkausnäytelmä
2007   painettu
978-952-480-066-2
9,50 € 6 €
  Moila, Jussi Veitset leikkaa ilman 2007   painettu
978-952-480-086-0
- -
  Pöyhönen, Emilia Valitut: triptyykki 2007   painettu
978-952-480-067-9
9,50 € 6 €
  Turunen, Saara Puputyttö 2007   painettu
978-952-480-088-4
- -
  Junkkaala, Heini Sexton 2006   painettu
952-480-052-7
9,50 € 6 €
  Kilpi, Maria Harmin paikka 2006   painettu
952-480-051-9
9,50 € 6 €
  Leo, Okko Kenttä -murhenäytelmä 2006   painettu
952-480-050-0
- -
               
Teatterikorkeakoulun julkaisusarja          
Sarjan numero Tekijä(t)  Teoksen nimi Ilmestymisvuosi Mahdollinen Helda linkki ISBN-numero Hinta Alennettu hinta
62 Tuomas Timonen (toim.) Eka kerta - näytelmäantologia 2018 - 978-952-7218-20-4 19 € 15 €
61 Porkola, Pilvi (ed.) Performance artist's workbook 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-09-9  
978-952-7218-10-5
12 € 10 €
60 Mihail Tšehov (kääntäjä Liisa Byckling) Näyttelijän tekniikasta 2017 - 978-952-7218-15-0 19 € 15 €
59 Westerinen, Justiina Taidepedagogiikkaa Teatterikorkeakoulussa 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-07-5  
978-952-7218-06-8
26 € 20 €
58 Anttila, Eeva  Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa 2017 http://disco.teak.fi/anttila/ vain verkossa    
57 Makkonen, Anne Suomen taidetanssin historiaa 2017 http://disco.teak.fi/tanssi/ vain verkossa    
56 Humalisto, Karjunen & Kilpeläinen (toim.)

Avauskulmia:
Kirjoituksia valosuunnittelusta

2017

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-03-7

978-952-7218-02-0 26€ 20€
55 Paavolainen, Pentti, Boehm, Jukka von & Makkonen, Anne Eurooppalaisen teatterin historiaa 2016 http://hdl.handle.net/10138/168668 vain verkossa    
54 Ervasti, Tarja

Valaistuksen historiaa

2017 http://disco.teak.fi/valo/ vain verkossa    
53 Paavolainen, Pentti Suomen teatterihistoria 2016 http://disco.teak.fi/teatteri/ vain verkossa    
52 Miettinen, Jukka O. & Rosenberg, Veli

Samaan aikaan idässä : Aasialaisen draamakirjallisuuden antologia

 

2016 http://hdl.handle.net/10138/167083 elektroninen
978-952-6670-88-1
26 € 20 €
51 Paavolainen, Pentti Arkadian arki: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ II 1872-1887 2016

http://hdl.handle.net/10138/165310

elektroninen
978-952-6670-86-7
- -
50 Miettinen, Jukka O. Rummet, bilder, idéernas värld 2016

http://disco.teak.fi/tila/sv/

vain verkossa    
49 Miettinen, Jukka O. Tila, kuva, aatteet 2016 http://disco.teak.fi/tila/ vain verkossa    
48 Schechner, Richard Johdatus esitystutkimukseen 2016     26 € 20 €
47 Kallinen, Aune & Vuori, Eero-Tapio Nykyesityksen prosesseja. Tekijähaastattelukirja 2016   painettu
978-952-6670-76-8
24 € 18 €
46 Houni, Pia & Ansio, Heli Murhaa! Antiikin tragediat suomalaisessa teatterissa 2016 http://hdl.handle.net/10138/160177 elektroninen
978-952-6670-75-1
30 € 23 €
45 Feldenkrais, Moshe Tietoisuutta liikkeen avulla : helppoja terveysharjoituksia kehittämään ryhtiä, näkemistä, mielikuvitusta ja tietoisuutta itsestä 2015   painettu
978-952-6670-53-9
22 € -
44 Soidinsalo, Heidi Ääneen ajateltua : kirjoituksia äänestä, esityksestä ja niiden kohtaamisista 2014   painettu
978-952-6670-29-4
27 € 22 €
43 Paavolainen, Pentti Nuori Bergbom : Kaarlo Bergbomin elämä ja työ. I, 1843-1872 2014 http://hdl.handle.net/10138/42632 elektroninen
978-952-6670-23-2
34 € 23 €
42 Korhonen, Riku J. Fokus : näyttelijöiden kokemuksia keskittymisestä, sen kadottamisesta ja löytämisestä 2013 http://hdl.handle.net/10138/41021 elektroninen
978-952-6670-10-2
29 € 23 €
42 Arlander, Annette Artistic Research in Action: Proceedings of CARPA 2 -Colloquium on Artistic Research in Performing Arts 2012 http://hdl.handle.net/10138/40289 (vain) elektroninen
978-952-9765-62-1
   
41 Helavuori & Korhonen Människan som skådeplats : en bearbetning av Hanna-Leena Helavuoris samtal med Kaisa Korhonen i boken Kiihottavasti totta 2012   painettu
978-952-9765-71-3
10 € -
40 Anttila, Eeva Taiteen jälki : taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä 2011 http://hdl.handle.net/10138/45263 elektroninen
978-952-9765-64-5
30 € 20 €
39 Jakku-Sihvonen, Ritva Taide- ja taitoaineiden opetuksen merkityksiä 2006   painettu
952-9765-40-1
- -
38 Korhonen, Pekka & Airaksinen, Raija Hyvä hankaus: teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina 2006   painettu
952-9765-38-X
- -
37 Honkonen, Vesa & Oksanen, Julle Kolme tarinaa : uudet valonlähteet ympäristövalaistuksessa : loppuraportti 2001   painettu
952-9765-26-6
30 € 20 €
36 Toikka, Markku & Vento, Maritta Ala naurattaa!: Stand Up -komedian käsikirja 2000   painettu
951-578-802-1
- -
35 Vihma-Purovaara, Tiina Rakas vihattu ura : ohjauksen, dramaturgian ja näyttelijäntyön koulutusohjelmissa vuosina 1979-94 opintonsa aloittaneiden urapolkuselvitys 2000   painettu
952-9765-21-5
10 € -
34 Suonsivu, Suvi Tahko tuntuu : matkailijakyselyn tuloksia 1999   painettu
952-9765-19-3
5 € 3 €
33 Ahtiainen, Anne Teattereiden kehittämisprojekti 1994-1996 1999   painettu
952-9765-17-7
5 € 3 €
32 Repo, Riitta Teatterikorkeakoulun kokonaisarviointi 1999   painettu
952-9765-16-9
- -
31 Joro, Elisa Valo ja äänisuunnittelija : kuvaileva kenttätutkimus ammatti-identiteetistä, koulutuksesta ja työelämästä 1998   painettu
952-9765-15-0
10 € 6,50 €
30 Tukiainen, Sirkka Drama: specialtesaurus för teater och dans 1998   painettu
952-9765-14-2
- -
29 Jännes, Laura  Tanssiko muka työtä?: selvitys tanssitaiteilijoiden työllistymiseen vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä 1998   painettu
952-9765-12-6
- -
28 Lukkarila, Päivi Kentälle!: teatteri- ja tanssialan ammattilaisten työllistymisopas 1998   painettu
952-9765-11-8
23,50€ 20 €
27 Airaksinen, Raija & Eerola, Meri Teatterikuraattori: silta tekijän ja kokijan välillä 1997   painettu
952-9765-10-X
- -
26 Mäkelä, Laura Teatterit alueidensa katalysaattoreina 1997   painettu
952-9765-07-X
23,50€ 20 €
- Edelmann, Toni Teatterilauluja 1996   painettu
951-37-1922-7
- -

25

Rantamäki, Leena & Tukiainen, Sirkka Teatterin ja tanssin asiasanasto 1995   painettu
951-692-367-4
- -
24 Wickham, Glynne Teatterihistoria 1995   painettu
951-37-1458-6
- -
23 Pesonen, Pia Näyttelijä ja muutos 1994   painettu
952-9765-06-1
- -
22 Rantamäki, Leena Teatteri- ja tanssitaiteen bibliografia: Suomessa 1975-1991 julkaistu kirjallisuus 1993   painettu
951-692-320-8
- -
21 Nurmi, Anne-Maarit Tie teatteri-ilmaisuun 1993   painettu
952-9765-04-5
13,50€ 10 €
19 Laakkonen, Johanna Selvitys tanssijoiden aktiiviuran päättymisestä ja uudelleenkoulutuksen mahdollisuuksista 1993   painettu
952-9765-03-7
5 € 3 €
18 Kostiainen, Katri Teatteri- ja tanssitaiteen apurahaopas 1993   painettu
952-9765-02-9
- -
17 Van Kerkhoven, Marianne Silta ruumiin ja hengen välillä 1993   painettu
952-9765-01-0
5 € 3 €
16 Benedetti, Jean Johdatus Stanislavskiin 1993   painettu
951-37-0960-4
- -
15 Müller, Heiner Germania kuolema Berliinissä: näytelmiä ja muita tekstejä 1992   painettu
951-37-0936-1
- -
14 Brecht, Bertolt Kirjoituksia teatterista 1991   painettu
951-37-0645-1
- -
13 Kuusisto, Sanna Baila, baila: kuubalaisen tanssin käsikirja 1991   painettu
951-37-0359-2
- -
12 Suhonen, Tiina Hetken vangit: koreografien ja tanssikriitikoiden kirjoituksia 1991   painettu
951-37-0021-6
- -
11 Buffa, Aira Piru periköön ilveilijän: johdatus Dario Fon teatteriin 1989   painettu
951-861-517-9
- -
10 Blomberg, Esa Audiosanasto: englanti-suomi 1989   painettu
951-861-329-X
- -
9 Ollikainen, Anneli Lihat ylös!: muistiinpanoja Jouko Turkan opetuksesta 1988   painettu
951-861-215-3
- -
8 Rantala, Raija-Sinikka Näyttelijä - auteur: näkökulma stanislavskilaisuuteen 1988   painettu
951-861-024-X
- -
7 Diderot, Dennis Näyttelijän paradoksi 1987   painettu
951-860-610-2
- -
6 Kyrö, Pekka & Salervo, Esko Hämärän rajamailla: Oppilastöiden parhaita 2. 1981-1984 1987   painettu
951-860-518-1
- -
5 Miettinen, Jukka O. Jumalia, sankareita, demoneja: johdanto aasialaiseen teatteriin 1987   painettu
951-860-264-6
- -
4 Suur-Kujala, Anne Kohti elävää teatteria: Maija Savutien teatteriarvosteluja 1935-85 1986   painettu
951-860-172-0
5 € 3 €
B2 Ollikainen, Anneli Haaveesta vai pakosta?: näkökulmia teatteriohjaajan työhön 1986   painettu
951-860-094-5
- -
B1 Kyrö, Pekka  & Salervo, Esko Armoton kuolemansahara: Oppilastöiden parhaita 1. 1980-1982 1986   painettu
951-859-993-9
5 € 3 €
1 Torpokov, V.O. Toiminnasta tunteeseen: Stanislavski -muistiinpanoja 1984   ISSN 0783-3385    - -