Ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma

Viisivuotisen ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelman kandidaatin opinnot kestävät kolme vuotta ja maisteriopinnot kaksi vuotta. Opinnot keskittyvät näyttelijäntyön lisäksi improvisaatioon, puheeseen, musiikkiin, liikuntaan, teatteri- ja aatehistoriaan, kirjallisuuteen sekä tekstianalyysiin.

Ajankohtaista ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa

Yleistä

Ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma kouluttaa näyttelijöitä ammattiteatteriin. Koulutuksen päämääränä on toimia henkisenä innoittajana ja kulttuurisena vaikuttajana Suomen ruotsinkielisellä teatterikentällä. Tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä ja ennakkoluulottomia näyttelijöitä sekä tukea heidän kasvuaan taiteilijoina. Taiteellisella tutkimuksella ja uutta luovilla kokeiluilla pyritään jatkuvaan koulutuksen kehittämiseen. Ohjelmalla on myös Pohjoismaista yhteistyötä.

Opiskelu

Koulutusohjelma muodostuu pääosin seuraavista opintokokonaisuuksista: näyttelijäntyö (pääaine), improvisaatio, puhe, musiikki, laulu ja liikunta, teatteri- ja aatehistoria, kirjallisuus, tekstianalyysi ja kieliopinnot.

 

Opetus- ja tutkintokielenä on ruotsi.

 

Ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelman tutkintovaatimukset
Ruotsinkielisen näyttelijäntyön koulutusohjelman tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelman tutkintorakenne
Ruotsinkielisen näyttelijäntyön koulutusohjelman tutkinnon rakenteesta kerrotaan täällä

Valmistuneet

Valmistuneet

Valmistuneista maistereista julkaistaan vuosittain PDF-muotoinen MAx-katalogi.

Vuonna 2016 koulutusohjelmasta valmistuneet
Vuonna 2014 koulutusohjelmasta valmistuneet
Selaa vanhempia katalogeja tästä

Hakeminen

Seuraava hakuaika Taideyliopiston koulutusohjelmiin on tammikuussa 2018.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Opintokoordinaattori
Wikström Mikaela

 

Suunnittelija
Karlsson Ann-Charlotte