Koreografian maisteriohjelma

Koreografian maisteriohjelman opinnot koostuvat kahden lukuvuoden päätoimisista lähiopinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan itsenäistä taiteilijuutta, kriittistä tietoisuutta ja ymmärrystä nykykoreografian käytännöistä ja strategioista sekä taiteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksellisesta suhteesta.

 

Ajankohtaista koreografian maisteriohjelmassa

Opiskelu

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtava koulutus Koreografian maisteriohjelmassa on kaksivuotinen. Opinnot (120 op) koostuvat koreografian teemaopinnoista ja taiteellisista projekteista, viitekehysopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä. Opinnoissa keskitytään nykykoreografian keskeisiin kysymyksiin ja menetelmiin, koreografian ja nykyesityksen historiaan ja teoriaperustaan sekä taiteilijan toimintamahdollisuuksiin ja toimintakenttään. Suuressa roolissa ovat taiteelliset projektit ja yhteistyö muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

 

Koreografian maisteriohjelman sisältö ja tutkintovaatimukset
Opintojen lähtökohtana on historiatietoinen, mutta kriittinen, avoin ja tutkimuksellinen suhde koreografiaan. Opiskelijalle ohjelma tarjoaa monipuolisen, taiteelliseen kehittymiseen, dialogisuuteen ja yhteistyöhön kannustavan oppimisympäristön, jossa nykykoreografian menetelmälliset ja teoreettiset kysymykset integroituvat taiteelliseen työskentelyyn.
Hakeminen
Koreografian maisteriohjelmaan otetaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Opintoihin voi hakea alemman korkeakoulututkinnon tai tanssin kandidaatin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Tiedot valintojen aikatauluista ja kriteereistä julkaistaan vuosittain ilmestyvässä valinta-oppaassa. Seuraava haku koreografin maisteriohjelmaan on tammikuussa 2019.
Yhteistyö
Koreografian maisteriohjelma on monin tavoin sitoutunut yhteistyöhön Taideyliopiston muiden koulutusohjelmien sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään nykytanssin ammattikentän kanssa esimerkiksi taiteilijavierailujen sekä opiskelijamentoroinnin muodossa.
Kansainvälisyys
Ohjelma toimii aktiivisesti kansainvälisten kumppanuuksien ja opintoyhteistyön alueilla lähtökohtanaan nykykoreografin työn kansainvälinen luonne ja toimintakenttä. Opiskelijaryhmät vierailevat eurooppalaisissa tapahtumissa sekä muissa alan korkeakouluissa. Ohjelman opettajina vierailee vuosittain useita kansainvälisellä tanssin kentällä vaikuttavia taiteilijoita.

Opettajat

Opettajat

Koreografian koulutusohjelmaa johtaa professori Kirsi Monni. 


Vierailevat opettajat, taiteilijat ja luennoitsijat kullakin vuosikurssilla:

2015-2017

Mikael Aaltonen, Annette Arlander, Ramsay Burt, João Fiadeiro, Marlene Freitas, Mika Haaranen, Joona Halonen, Mark Harvey, Satu Herrala, Mikko Hynninen, Inka Maija Iitiä, Mette Ingvartsen, Hanna Järvinen, Aune Kallinen, Anna-Mari Karvonen, Simo Kellokumpu, Esa Kirkkopelto, Katja Kirsi, Jenni Koistinen, Katve-Kaisa Kontturi, Harri Kuorelahti, Benoît Lachambre, Jennifer Lacey, Soile Lahdenperä, Ray Langenbach, Kai Lehikoinen, Sonya Lindfors, Miika Luoto, Kirsten Maar, Erin Manning, Pirjetta Mulari, Tero Nauha, Kira O’Reilly, Mikko Orpana, Juhani Pallasmaa, Jarkko Partanen, Jeroen Peeters, Liisa Pentti, Elina Pirinen, Tarja Pitkänen-Walter, Pilvi Porkola, Olli Pyyhtinen, Liisa Risu, Leena Rouhiainen, Melanie Sehgal, João da Silva, Virve Sutinen, Ari Tenhula
 

Suuren näyttämön kurssin vierailijat: Kari Arffman, Jere Erkkilä, Tuomas Fränti, Satu Halttunen, Minna Hokkanen, Juha Jokela, Kimmo Karjunen, Juhani Koivisto, Mikko Koivu, Saana Lavaste, Robert Lepage, Tuukka Leppänen, Samuli Nordberg, Seppo Parkkinen, Lauri Pokkinen, Kai Poutanen, Sampo Pyhälä, Anna Rouhu, Tero Saarinen, Juha Siltanen, Tiina Syrjä, Erika Turunen, Nina Valtonen, Auvo Vihro, David Wiles
 

2013–2015

Frédéric Gies, Heiner Goebbels (vieraileva professori), Nik Haffner, Dorita Hannah, Mika Hannula, Saara Hannula, Deborah Hay (TeaKin kunniatohtori), Hanna-Leena Helavuori, Pauliina Hulkko, Tomi Humalisto, Anna-Maria Häkkinen, Hilkka-Liisa Iivanainen, Anna Jussilainen, Aune Kallinen, Kimmo Karjunen, Jari (Suopo) Kauppinen, Simo Kellokumpu, Jenni Kivelä, Timo Klemola, Michael Kliën, Jarno Kuosa, Miika Luoto, Mariah Maloney, Anne Makkonen, Erin Manning, Mikko Orpana, Jarkko Partanen, Jusa Peltoniemi, Pilvi Porkola, Victoria Pérez Royo, Milja Sarkola, Kati Raatikainen, Liisa Risu, Maarit Ruikka, Salla Salin, Ari Tenhula, Theodoros Terzopoulos, Steve Valk, Eira Virekoski, Olli Virtaperko

Erasmus IP -vierailijat: Ric Allsopp, Elen Giannotti, Ms. Vaginal Davis, Martin Hargreaves, Miika Luoto, Sophia New, Victoria Pérez Royo, Sergej Pristas, João da Silva, Sandra Umathum, Jasna Žmak

 

2011–2013

Susan Foster, Maija Hirvanen, Pauliina Hulkko, Tomi Humalisto, Anna-Maria Häkkinen, Hilkka-Liisa Iivanainen, Kimmo Karjunen, Anna-Mari Karvonen, Jari (Suopo) Kauppinen, Esa Kirkkopelto, Timo Klemola, Michael Kliën, Olli Koskelin, Miika Luoto, Mariah Maloney, Anne Makkonen, Nina Numminen, Sofia Pantouvaki, Jarkko Partanen, Jeroen Peeters, Susan Rethorst, Leena Rouhiainen, Maarit Ruikka, Salla Salin, Ula Sickle, Ari Tenhula, Olli Virtaperko

Erasmus IP -vierailijat: Artistwins Deufert & Plischke, Ric Allsopp, Konstantina Goergelou, Terike Haapoja, Saara Hannula, Martin Hargreaves, Scott de la Hunta, Esa Kirkkopelto, Tuija Kokkonen, Rhys Martin, Sergej Pristas, Leena Rouhiainen, Lina Saneh, João da Silva, Ari Tenhula, Lito Walkey
 

Teatterikorkeakoulun tanssin koulutusohjelman sekä tanssijantaiteen maisteriohjelman opettajat:

Professori Ari Tenhula, lehtori Soile Lahdenperä, lehtori Sanna Myllylahti, lehtori Mammu Rankanen

Opiskelijat

Vuosikurssi 2017


Tero Hytönen on Äänekoskelta kotoisin oleva taiteilija. Ennen koreografian opintojaan hän valmistui tanssitaiteen kandidaatiksi (TeaK) sekä taiteen maisteriksi kuvataiteen puolelta (Aalto Yliopisto). Hän on kiinnostunut havainnon rakentumisen ilmiöistä sekä kuvataiteen ja esittävän taiteen rajapinnoista. 

 

 

 


Karoliina Loimaala on Tampereelta kotoisin oleva tanssitaiteilija. Hän on aiemmin valmistunut  P.A.R.T.S.:sta Belgiasta. Hän on työskennellyt Forsythe companyn tanssijoiden kanssa, sekä tehnyt kollaboraatioita Euroopassa, Intiassa, Senegalissa. Häntä kiinnostaa tällä hetkellä psykofyysinen keho, budon filosofia ja kielellisyys.
 

 

 

 

 

 

Pietari Kärki valmistui modernin teatteritanssin linjalta Amsterdamin taideyliopistosta keväällä 2014. Hän tekee ehdotuksenomaisia näyttämöteoksia, jotka pyrkivät luomaan havaintokenttämme sisälle tilaa ennalta-arvaamattomien todellisuuksien ilmenemisen potentiaalille. 

 

 

 


Marika Peura on valmistunut tanssitaiteen kandidaatiksi (Teak) keväällä 2017. Hän vietti toisen opintovuotensa vaihto-oppilaana Berliinin HZT:lla Dance, Context, Choreography linjalla. Hän kuuluu Cleva kollektiiviin (perustettu 2009), joka toimii moninaisesti urbaanin tanssin ja kulttuurin parissa.

Vuosikurssi 2015

  

                Sara Gurevitsch

                    Iiro Näkki

            Sebastian López-Lehto

              Jenni-Elina von Bagh

Taiteelliset projektit

Koreografian maisteriohjelma tarjoaa poikkeuksellisen hyvät olosuhteet opiskelijan taiteelliselle toiminnalle hyödyntäen akatemian esitystiloja ja opetusteatterin palveluja.

Tutkintovaatimuksiin kuuluu neljä taiteellista projektia. Niiden yleisinä tavoitteina on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaista, luovaa ja jäsentynyttä käsitystä koreografian moniulotteisuudesta taiteena. Lue lisää taiteellisista projekteista. 

Open sources

Koreografian maisteriohjelmassa tuotetaan vuosittain useita yleisöesityksiä. Tämän lisäksi ohjelma on mukana pitämässä yllä alan keskustelua. Se järjestää avoimia yleisöluentoja, joiden videotaltionnit ovat vapaasti katseltavissa.  Se on myös aktiivisesti mukana tekemässä Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien Kinesis -julkaisuja, joista osa on luettavissa internetissä. Tarkemman listauksen julkaisuista löydät alempaa sivuiltamme. Ohjelma pitää Koreoblogia, joka on avoin keskustelun ja jakamisen paikka. Lisäksi se julkaisee uutiskirjeitä sidosryhmilleen ja muille kiinnostuneille.

Alle on nostettu valikoituja luentotaltiointeja, kirjoituksia Koreoblogista tai Kinesis-julkaisu-uutisia. 

Taiteellinen tutkimus

Koreografian maisteriohjelma antaa valmiuksia jatko-opintoihin, tekee yhteistyötä akatemian taiteellisen tutkimuksen kehittämiskeskuksen (Tutke) kanssa ja on keskeinen toimija Teatterikorkeakoulun kansainvälisessä tanssin tutkimusta julkaisevassa Kinesis-julkaisusarjassa. Alle on listattu koreografian alan tohtorikoulutettavat ja heidän tutkimusaiheensa sekä alalta jo valmistuneita väitöksiä.

Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet

Tohtorikoulutettavat ja tutkimusaiheet

Tohtoriopiskelijat ja tutkimusaiheet

 

Simo Kellokumpu: Contextual Choreography

Kellokumpu's doctoral artistic research -project examines the choreographic relations, interconnectedness and reciprocity of movement, corporeality, embodiment, place, space, and context.

 
 

Mikko Orpana: Organized by Awareness

In this artistic research I approach dancer’s work and choreography as a shared venture where the subject of the work gets it’s significance from each participant’s own situation at that specific moment which can lead to several kinds of encounters, contacts and separations between the performers. From this interaction or non-action the choreography emerges and configures itself over and over again during its course of action. By claiming that this is choreography I am defining why the focus and use of one’s own situation is fundamental for this kind of work in dance and making a choreography. 

 


Jana Unmüssig: Composition as the Experience of being Composed by means of sight and vision: Contemplative Seeing fostering a moment of collective choreography.​

My research is a practice-based inquiry focused on choreography- and studio-based composition as visual processes highlighting seeing while considering time as boredom in the context of expanded choreography. The research was carried out by means of three artistic works: Colour, Colour (2013), /// (2015), see/time/composing (2016). The research aim was to gain new insight on composition practice that values visuality from the perspective of a choreographer/director. The primary methodological tool was the making of the three artistic parts; experimentation and exploration were valued. The support framework for the research was mainly Martin Heidegger ́s fundamental phenomenology as well as the work of cultural theorists and art historians who are based in Heidegger ́s thinking; voices from contemporary dance scholars were also considered

Väitöskirjat

Väitöskirjat

Valmistuneet väitöskirjat koreografian alalta

Mirva Mäkinen: Taiteellinen tutkimus kontakti-improvisaation arvoista somaesteettisen esityksen kehyksessä. 2018

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun

 

Kirsi Törmi: Choreographic Process as Interaction. 2016.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun

 

Soile Lahdenperä: Muutoksen tilassa: Alexander-tekniikka koreografisen prosessin osana. 2014.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun 

 

Kirsi Monni: Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. 2005.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun

 

Riitta Pasanen-Willberg: Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen – koreografin näkökulma. 2001.

Linkki tutkimuksen verkkojulkaisuun

 

Muita tanssin alan tutkimuksia

Katso Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (TUTKE) sivuilta

Kinesis-julkaisut

Kinesis-julkaisut

Kinesis on Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja. Sarjan julkaisuja voi ostaa Teatterikorkeakoulun kirjastosta ja tilata osoitteesta teak.kirjasto@uniarts.fi. Osa Kinesis-julkaisuista on luettavissa myös internetissä.

Kinesis-julkaisujen luettelo

2018

 

2017

2015

2014

2012

 

Tapahtuu muualla

HZT:n Soda juhlii 10-vuotista taivaltaan!
Professori Rhys Martinin perustama, Berliinissä sijaitsevan, Solo/Dance/Authorship MA -koulutusohjelma juhlii Soda Works -festivaalin merkeissä 18.11.-16.12.2017.
Koreografian koulutusohjelma tekee paljon yhteistyötä Soda:n ja muiden eurooppalaisten taidekorkeakoulujen kanssa. Nykyisten ja entisten opiskelijoiden teoksista muodostuva ohjelmisto on nähtävissä festivaalin sivuilla.

Paljon onnea Soda!

Valmistuneet

Valmistuneet

Alle on koottu viimeisimmät koreografian maisteriohjelmasta valmistuneet. Nimiä klikkaamalla pääset henkilöiden kotisivuille. 

Vuosikurssi 2015-2018

Jenni-Elina Von Bagh, Sara Gurevitsch, Iiro Näkki

Vuosikurssi 2013-2016

Soili Huhtakallio, Heli Keskikallio, Leila Kourkia, Veronika Lindberg, Linda Martikainen

Vuosikurssi 2011-2014

Satu Herrala, Laura Lehtinen, Katri Liikola, Kati Raatikainen

Vuosikurssi 2009-2012

Anna-Maria Häkkinen, Sonya Lindfors, Jarkko Partanen

 

Yhteystiedot

Jan-Peter Kaiku
Suunnittelija


Rita Heino
Opintosihteeri (opetuksen käytännön järjestelyt, talousasiat, opintorekisterin päivittäminen)