© Poeettinen arkeologia: Teoksesta Leiriltä löydetyt esineet, 2017.

Deutsches Lager ja muita post doc –juttuja

Perjantai, elokuu 18, 2017 - 11:00 - Sunnuntai, syyskuu 10, 2017 - 18:00
Exhibition Laboratory
Näyttely

Deutsches Lager ja muita post doc –juttuja kokoaa Taideyliopiston Kuvataideakatemian post doc -tason taiteellista tutkimusta 18.8.–10.9. Exhibition Laboratoryyn. Näyttelyssä on esillä Poeettinen arkeologia -työryhmän projekti Deutsches Lager – Inside and Beside the CampPetri Kaverman Kirstu – Norsunluutornista galleriaan sekä gallerian yläkerrassa Jyrki Siukosen tilaan syntyvä teos Sillan kuvaus. Taiteellista tutkimusta esittelevässä näyttelyssä kolme toisistaan erottuvaa toimintatapaa asettuvat lomittain. Keskinäiset erot koskevat ennen muuta metodeja, yhtäläisyyksiä taas nousee esiin teemoissa ja esillepanossa.

Poeettinen arkeologia: Deutsches Lager – Inside and Beside the Camp

Poeettinen arkeologia –työryhmä (taiteilija Jan Kaila ja valokuvaaja Japo Knuutila sekä arkeologi Jan Fast) tuo näyttelyyn projektinsa Deutsches Lager – Inside and Beside the Camp, jonka puitteissa ryhmä on tutkinut tahoillaan ja yhteistyössä, tieteen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ennakkoluulottomasti yhdistellen, Hangon Tulliniemellä 1942–1944 sijainnutta Saksan armeijan kauttakulkuleiriä. Tulliniemelle avatun luontopolun kupeessa on säilynyt jälkiä Lappiin ja sieltä kotiin matkaavien sotilaitten leiristä: Kolme parakkia, jotka muodostavat eräänlaisen toisen maailmansodan pysäytyskuvan sekä lukuisia esinelöytöjä, joita alueen arkeologisissa tutkimuksissa on kaivettu esille.

Sisällöllisesti monikerroksinen näyttely kiinnittyy satavuotiaan Suomen lähihistoriasta käytävään keskusteluun. Näyttely pureutuu Suomessa sotineen ja maamme kautta sotimaan kulkeneen armeijan arkeen, minkä lisäksi tarkasteluun nousee myös poliittisia ja moraalisia kysymyksiä. 

Poeettinen arkeologia on Kuvataideakatemian tohtoriohjelman koordinoima tutkimushanke. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: www.uniarts.fi/poeettinen-arkeologia

Petri Kaverma: Kirstu – Norsunluutornista galleriaan

Petri Kaverma on tutkimuksessaan käsitellyt kuolemaa produktiolla, joka yhdistää taideteoksen ja hauta-arkun. Kirstu – Norsunluutornista galleriaan -teoskokonaisuus esittää prototyypin tuotteesta: Näyttelyssä on esillä taideteos-arkun prototyyppikehys sekä luonnokset, jotka ovat taidemaalari Katja Tukiaisen ja taidemaalari-kuvittaja Riikka Juvosen käsialaa. Taiteilijat ovat toteuttaneet ne yhteistyössä hauta-arkun tilaajan kanssa. Petri Kaverma on tavattavissa galleriassa näyttelyn ajan, ja näyttelyvieraiden kanssa käydyistä keskusteluista syntyneet ajatukset muodostuvat työprosessin päätyttyä osaksi teosta.

Petri Kaverma oli 1990-luvun alkupuolella ensimmäinen Kuvataideakatemian tila-aikataiteen linjalta kuvataiteilijaksi valmistunut opiskelija. Hän toimii erityisesti käsite- ja ympäristötaiteen parissa. Kaverma on opettanut lukuisissa taideoppilaitoksissa Suomessa ja ulkomailla, kuratoinut näyttelyitä, toiminut taidekilpailujen juryissä, erilaisissa luottamus- ja hallintotehtävissä sekä ohjannut maisteri- ja tohtoriopiskelijoita. Kuvataideakatemiasta valmistuneena kuvataiteen tohtorina hän pyrkii tuomaan taiteilijan ja tutkijan usein erillisiksi miellettyjä rooleja lähemmäksi toisiaan.

Jyrki Siukonen: Sillan kuvaus

Jyrki Siukonen on näyttelyä varten tutkinut yhtä tyypillistä teollisen ajan rakennelmaa: rautatiesiltaa. Aihe on jatkoa tekniikan ja taiteen rajapinnan pohdinnoille, joka oli keskeistä jo hänen tohtorityössään (2001). Syntynyt teos, näyttelytilan yläkerrassa esillä oleva Sillan kuvaus (2017) on sekä pelkistetty malli että luenta (sanan kirjaimellisessa merkityksessä) olemassa olevasta rakennelmasta. Sillan kuvaus on tehty lelun mittakaavaan ja sellaisena se viittaa leikin alueelle. Valittu väline tuo mukanaan pienentävän näkökulman. Ero todelliseen siltaan on niin iso, että erehtymisen vaaraa ei ole. Taiteellisena tutkimuksena Sillan kuvaus sivuaa näin myös kysymyksiä miniatyyrin ja pienoismallin funktiosta ”pienenä utopiana”.

Jyrki Siukonen on kuvataiteilija ja tutkija. Hän on työskennellyt vierailevana taiteilijana Leedsin yliopistossa, Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, lehtorina Lapin yliopistossa sekä Kuvanveiston professorina ja tutkijana Kuvataideakatemiassa. Taiteilijana Siukoselle on tyypillistä käsitteellinen ja vahvasti materiaalilähtöinen lähestymistapa. Tutkijana hänen aiheensa ulottuvat 1700-luvun aatehistoriasta 1920- ja 30-lukujen venäläiseen avantgardeen. Siukonen on myös kirjoittanut suomalaisen taiteen 1950- ja 60-luvusta ja tutkinut erityisesti Kalervo Palsaa.

//

Deutsches Lager and Other Post-Doc Stuff presents work conducted by Academy of Fine Arts Post Doc researchers: Poetic Archeology group's (artists Jan Kaila and Japo Knuutila, archeologist Jan Fast) collaborative project Deutsches Lager – Inside and Beside the Camp, Petri Kaverma's The Coffin – from the Ivory Tower to the Art Gallery and Jyrki Siukonen's Description of a Bridge.