Photo: Vincent Roumagnac

The Actress

Maanantai, lokakuu 16, 2017 - 18:00
Teatterikorkeakoulu, tila 535
Artistic research

The Actress by Outi Condit

Two attempts to approach the question: How are performing bodies assembled?
The Actress sets out to dissect the incarnate flesh of the theatre machine
with eight variations on thespian affect, corporeality, representation,
labour, agency, identification, empowerment, and techno-assisted embodiment.
The work adopts strategies of verbatim theatre and dubbing in order to inhabit and
expand on the arrangements, relations, and constrictions embedded in the actorly condition.

Channelling is a shared exploration of the performative entanglements of bodies, relations,
and grammars. How to speak between the lines? How to move sideways in syntax?
How to channel everything? 

“I am thinking about that moment, place, and space between translation and thought.
Or that moment, when I start to speak, and that moment I start to think translation, translating. What is it? What is there? I will now go into that cleavage. I am now in-between thought, almost-beginning speech, and translation. I am there now. This is now that space, and.”
-Emilia Kokko

The Actress//Channelling are performance/expositional proposals arising from my research
on the embodied politics of the stage from the position of actor-becoming-researcher.

The Actress
13th, 16th, 19th and 23rd of October 2017, at 18:00. Duration 60 min.

Channelling
14th at 17:45, 17th at 17:30, 20th at 17:00 and 24th at 17:15, October 2017. Duration 90 min.

Theatre Academy of Helsinki, Studios 531 and 535
Tickets: http://www.uniarts.fi/teakliput

Working groups
The Actress: Outi Condit & Vincent Roumagnac
Channelling: Outi Condit, Emilia Kokko, Anastasia Paretskoi & Gesa Piper

Outi Condit: The Actress
The Actress (Näyttelijätär) on yritys purkaa teatterin lihaksi tullut kone sisältä käsin. Se esittää kahdeksan variaatiota tunteesta, ruumiillisuudesta, representaatiosta, työstä, toimijuudesta, samastumisesta, voimaantumisesta ja kybersomaattisesta esiintyjästä. Voiko asuttaa ja toistaa toisin niitä suhteita, asetelmia ja järjestelyjä, jotka ovat sisäistyneet (tämän) näyttelijän asemaan?

Channelling on jaettu tutkimusmatka ruumiiden, suhteiden ja kielioppien esitykselliseen takkuuntumiseen. Kuinka puhua rivien välistä? Kuinka liikkua kielessä sivuttain?
Kuinka kanavoida kaikkea?

“Mietin sitä hetkeä ja tilaa ja kohtaa joka on käännöksen ja ajatuksen välissä.Tai hetki, jolloin alan puhua ja hetki jolloin alan ajatella käännöstä, kääntämistä. Mitä se on, mitä siinä on. Aion nyt mennä siihen tilaan, siihen väliin. Olen nyt ajatuksen, puheen alkamaisillaanolon ja käännöksenä tapahtuvan puheen välissä. Olen nyt siellä.Tämä on nyt se tila ja.”
-Emilia Kokko

The Actress//Channelling ovat osa taiteellista tutkimusta, jossa pyrin tutkivan näyttelijän positiosta käsin avaamaan näyttämöiden ruumiillista politiikkaa osana esityksen ilmiötä.
Esityskieli on pääosin englanti.

The Actress
13.10., 16.10., 19.10. ja 23.10. klo 18.00. Kesto 60 min.

Channelling
14.10. klo 17.45, 17.10. klo 17.30, 20.10. klo 17.00 ja 24.10. klo 17.15. Kesto noin 90 min.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Studiot 531 ja 535
Paikkavaraukset: http://www.uniarts.fi/teakliput

Työryhmät:
The Actress: Outi Condit ja Vincent Roumagnac
Channelling: Outi Condit, Emilia Kokko, Anastasia Paretskoi ja Gesa Piper

Projektia ovat tukeneet Emil Aaltosen Säätiö,
Taideyliopisto ja Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (TUTKE).