Taideyliopisto mukana Tiedekulman Tutkijoiden yössä

Tutkijoiden yö
Perjantai, syyskuu 29, 2017 - 18:00 - 22:00
Tiedekulma
Yleisöluento
Vapaa pääsy

Voiko kuka tahansa oppia laulamaan? Mitä kaikkea voidaan selvittää Hangon kauttakulkuleirin saksalaissotilaista arkeologian ja taiteen keinoin? Entä miten kuvataiteilija teki matemaattisen löydöksen? Tule kuuntelemaan Taideyliopiston tutkijoita Tiedekulmaan!

- Hangon Tulliniemellä sijaitsi vuosina 1942–1944 Saksan armeijan kauttakulkuleiri. Lappiin ja sieltä kotiin Saksaan matkaavien sotilaitten leiristä on säilynyt kolme parakkia, jotka muodostavat eräänlaisen toisen maailmansodan pysäytyskuvan. Leiriä on tutkittu arkeologian ja historiantutkimuksen lisäksi myös taiteellisen tutkimuksen keinoin. Mitä uutta poeettinen arkeologia tuo perinteiseen tutkimukseen? Aiheesta keskustelevat Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani, taiteilija Jan Kaila ja Tampereen yliopiston sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen otsikolla "Saksalaissotilaista Suomessa taiteen ja tieteen keinoin". Keskustelu alkaa klo 20.

- Onko synnynnäinen lahjakkuus edellytys musiikin harrastamiselle, vai voiko kuka tahansa oppia soittamaan ja laulamaan? Pitääkö musiikkiharrastus aloittaa jo varhaislapsuudessa? Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikintutkija Tuire Kuusi ja musiikkikasvatuksen tutkija Tuulikki Laes purkavat muusikkouteen ja musiikin harrastamiseen liittyviä myyttejä klo 21.

- Kuvataiteen tohtori Markus Rissanen Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta pitää työpajaa "Seitsemän kertaa seitsemän salmiakkia / Penrose tilings", jossa hän kertoo matemaattisesta löydöksestään. Rissanen teki löydöksen osana kuvataiteen tohtorin työtään, joka tarkastettiin toukokuussa 2017. Rissasen tekemä löydös liittyy läheisesti nk. Penrosen laattoihin. Yleisö pääsee itse kokeilemaan erilaisia laatoituksia valmiiksi leikattujen palojen, erityisesti vinoneliöden eli ”salmiakkien” avulla. Työpajaan voi osallistua koko illan ajan.

Lue lisää Helsingin yliopiston Tiedekulman Tutkijoiden yön ohjelmasta

Tutkijoiden yö on Euroopan laajuinen tiedetapahtuma, jonka ohjelmaan voi osallistua 14 kaupungissa Suomessa ja noin 300 kaupungissa ympäri Eurooppaa. Tapahtuman tavoitteena on tehdä tiedettä ja tutkimusta tutuksi suurelle yleisölle. Lisätietoa Tutkijoiden yöstä.