Hannu Tuiskun väitöstutkimuksen tarkastustilaisuus

Perjantai, helmikuu 24, 2017 - 12:00 - 15:00
Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1
Väitöstilaisuus

Hannu Tuiskun väitöstutkimus tarkastelee kokonaisvaltaisesti ruu­miillisten näyttelemisen harjoittelutapojen ominaislaatua ja etiikkaa sekä niiden käyttöä jatkumossa, joka ulottuu nuorten teatteriopetuksesta ammattinäytte­lijöiden harjoitteluun. Tuisku tutkii psykofyysisen näyttelijäkoulutuksen perinnettä Suomessa ja muualla maailmassa ja pohtii sen käyttöä nuorisoteatterissa. Tuisku näkee nuorten teatteriopetuksessa tarpeen kokonais­valtaisen ruumiillisille näyttelemisen harjoittelutavoille vaihtoehtona perintei­sille harjoittelutavoille. Samalla hän korostaa, että näitä traditioita tulee arvioida kriittisesti ja perinpohjaisesti ennen soveltamista ja että henkilökohtaisen kasvun näkökulma on tärkeää ottaa huomioon harjoittelua suunniteltaessa. Tutkimus kehittääkin nykyaikaista, eettisesti kestävää psykofyysisen näyttelijän harjoittelun mallia.

Tutkimus pohjautuu sekä Tuiskun omaan työhön teatteripedagogina ja ohjaajana että laajaan haastattelumateriaaliin. Mukana on kirjallisia kyselyitä suomalaisille ja saksalaisille lukioikäisille nuorille, ammattinäyttelijöiden – Jouko Turkan entisten oppilaiden - haastatteluja sekä nykypäivän näyttelijäopiskelijoiden haastatteluja.

Hannu Tuisku on teatterintutkija, teatteripedagogi ja -ohjaaja. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa hän on vuodesta 2008 ollut mukana Näyttelijäntaide ja nykyaika -tutkimusprojektissa, jossa on luonnosteltu Jouko Turkan pedagogiikan pohjalta nykyaikaista, eettisesti kestävää psykofyysisen näyttelijän harjoittelun mallia.

Tutkimusjulkaisuun sisältyvät artikkelit on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa.

 

Väitöstutkimus DEVELOPING EMBODIED PEDAGOGIES OF ACTING FOR YOUTH THEATRE EDUCATION - Psychophysical actor training as a source for new openings tarkastetaan julkisesti (englanniksi) perjantaina 24. helmikuuta 2017 klo 12 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa (Auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki). Vastaväittäjinä ovat PhD, ohjaaja, professori Cecilia Lagerström (University of Gothenburg) ja PhD, professori Jonathan Pitches (University of Leeds/PCI). Kustoksena toimii taiteellisen tutkimuksen professori Esa Kirkkopelto.

Väitöstutkimus on nähtävänä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Teatterikorkeakoulun kirjastossa. Väitöstutkimus on julkaistu Teatterikorkeakoulun Acta Scenica -sarjassa ja sitä voi ostaa kirjastosta väitöstilaisuuden yhteydessä. Tilaisuuden jälkeen kirjan voi ostaa kirjastosta, tilata verkon kautta tai s-postitse: tai lukea pdf-muodossa osoitteessa helda.helsinki.fi/teak.