Rethinking Digitalization

Perjantai, maaliskuu 24, 2017 - 11:00 - Sunnuntai, huhtikuu 9, 2017 - 18:00
Exhibition Laboratory
Näyttely

Jos olemme aivan tarkkoja, emme ole ryhtyneet määrittelemään digitalisaation käsitettä uudelleen. Käsitteen uudelleen määrittelyssä on aina kyse siitä, että käsite on jo olemassa ja että sillä on merkittävä rooli taiteen alalla. Olemme siis oikeastaan kehittämässä käsitettä, emme määrittelemässä sitä uudelleen.

”Digitalisaatio” viittaa historialliseen prosessiin, joka koostuu kehitystyöstä, onnistumisista ja epäonnistumisista. Nämä vaiheet ovat kerta toisensa jälkeen toistuneet. Ne ovat tuottaneet lisää teoreettista, tieteellistä ja teknologista tietoa. Samalla taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset alat ovat tarjonneet meille uusia mahdollisuuksia muuttaa arkielämäämme. Tästä näkökulmasta emme kuitenkaan löytäneet mitään uutta. Työmme tarkoituksena olikin asemoida itsemme, määrittää sijaintimme suhteessa ”digitalisaatioon” esimerkiksi materiaalisuuden, muistin, kehon, historian, viestinnän ja talouden näkökulmista.

Taiteilija Marjatta Oja ja professori Anna-Kaisa Rastenberger saivat ajatuksen näyttelystä spontaanisti. Näyttelyssä esiteltäviä töitä ei kuratoitu hierarkkisen mallin mukaisesti, vaan toiminta perustui ajatustenvaihtoon – jopa siinä määrin, että näyttelyn peruuntumista pidettiin yhtenä vaihtoehtona.

Tapaamisten myötä taiteilijat alkoivat kiinnostua toistensa näkemyksistä, ja näyttelyn työsuunnitelma muotoutui. Projektin osallistujat kävivät keskenään keskusteluja, joissa nousi esiin tarve ymmärtää, millä tavoin ”digitalisaatio” vaikuttaa kunkin taiteilijan omaan työskentelyyn. Tämä lähestymistapa on mahdollinen taidekorkeakoulun puitteissa ja erityisesti laboratorio-olosuhteissa. Se avoimeen viitekehykseen, joka mahdollisti näyttelyssä esiteltävien taideteosten moninaisuuden. Jotkin töistä olivat jo valmiita, jotkin vielä työn alla, kun taas osa teoksista tehtiin nimenomaan tätä näyttelyä varten.

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat:

Arja Kärkkäinen & Milja Moilanen
Gregoire Rousseau
Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi
Bogna Luiza Wisniewska
LM Salling
Fredrik Enges
Felicia Jansson
Olga Benedicte
Matti Harju
Inma Herrera
Johannes Paahto & Harriina Räinä & Jari Vahtola

sekä Andrey Bogushin kuratoima kokonaisuus:

Bogdan Vladimir Ablozhnyy
Andrey Bogush
Océane Bruel
Monika Czyżyk
Vendula Knopová
Oskari Ruuska
Kristina Sedlerova
 

Maaliskuun 29. päivä:
Skype-keskustelutapahtuma Aria Deanin ja Shawné Michaelain Hollowayn kanssa. Keskustelun järjestäjänä Otto Byström.