Photo: Tekla Inari

Digitarina elämyksellisen ja laaja-alaisen oppimisen mahdollistajana -seminaari

Lauantai, marraskuu 25, 2017 - 09:00 - 16:00
Musiikkitalo, Auditorio
Seminaari
Vapaa pääsy
Seminaari opettajille ja opettajankouluttajille.

Tervetuloa tutustumaan ja jakamaan kokemuksia digitarinan käytöstä ja mahdollisuuksista opetuksen kehittämisessä! Seminaari kokoaa yhteiseen päivään niin digitarinaa käyttäneitä opettajia, pedagogeja ja varhaiskasvattajia kuin niitä, jotka haluavat tutustua digitarinan mahdollisuuksiin uuden opetussuunnitelman toimivana työkaluna.

Seminaari perustuu opetushallituksen tuella 2017 toteutetun koulutussarjan kokemuksiin ja käytäntöihin. Työskentelymallissa oppilas saa välineitä omien ja läheisen viiteryhmänsä merkityksellisten kokemusten sanallistamiseen, tarinallistamiseen, kuvalliseen kerrontaan sekä äänimaisema- ja musiikin työstämiseen.

Seminaarin kohderyhmä: opettajat ja opetushenkilöstö, pedagogit ja kouluttajat kaikilta oppilaitosasteilta vapaaseen sivistystyöhön sekä liittojen ja järjestöjen opetus- ja ohjaustoimintaan. Digitarinahankkeen 2017 tukijana toimii opetushallitus ja digitarinakoulutuksen mallia ja käytäntöjä opetussuunnitelmantyöhön ovat olleet kehittämässä yhteistyössä Taideyliopiston Avoin kampus, Turun yliopisto, Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo, Siltamäen koulu ja Vantaan sanataidekoulu.

Seminaari on maksuton ja sisältää myös päivän kahvitarjoilut.

Seminaarin ohjelma:

9.00–9.30      Tervetulokahvit
9.30–10.00    Laaja-alainen osaaminen, monilukutaidot ja narratiivisuus, dosentti Marjo Räsänen, kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos                     
10.15–10.45  Tarinan ja kuvan rajat, Tekla Inari, taiteilija, taideopettaja ja taidelähtöisten koulutusten toteuttaja
11.00–11.30   Kaikessa on tarina - sanataiteen mahdollisuuksia, Maami Snellman, vastaava sanataideopettaja, Vantaan sanataidekoulu

11.45–12.30   Lounas

12.30–13.15   Taiteiden vuoropuhelu opiskelijoiden ohjauksessa monitaiteisissa projekteissa, lehtori Päivi S. Takala, SibA/Musiikkiteknologian aineryhmä, Taideyliopisto
13.15–13.45   Tarinan äänellistäminen, Pasi Lyytikäinen, säveltäjä ja opettaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
14.00–14.30   Yhteisötarinat luovan tulen äärellä - design-ja ilmiöoppiminen, rehtori Anna-Mari Jaatinen, Siltamäen koulu

14.45–15.15    Kahvi

15.15–16.00    Paneeli – opettajien kokemuksia digitarinan mahdollisuuksista opetuksessa

Ilmoittautuminen 20.11. mennessä oheisesta linkistä.
 

Lisätietoja:
Sirke Pekkilä, 050 526 2004