Tanssin koulutusohjelma

Tanssin kandidaatin koulutusohjelma koostuu kolmen lukuvuoden intensiivisistä lähiopinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan itsenäistä ja reflektiivistä taiteilijuutta, esiintyjäntaitoa ja koreografista kykyä luoden valmiuksia toimia tanssitaiteen moninaisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Yleistä

Tanssin koulutusohjelma antaa valmiuksia toimia tanssin kentällä moninaisissa ammattitehtävissä sekä valmiuden pyrkiä tanssin alan maisteriopintoihin. Tavoitteena on, että opiskelijasta kasvaa oman taiteenalansa itsenäinen tekijä, joka hahmottaa taiteellisen suuntautuneisuutensa ja pystyy sijoittumaan tanssikentälle sen taidetta ja rakenteita omalla työllään kehittävänä ja uudistavana tekijänä.

Opiskelu

Tanssin koulutusohjelma 180 op

Tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus on kolmivuotinen ja se suoritetaan tanssin koulutusohjelmassa. Tanssin koulutusohjelma on tanssin taiteellinen peruskoulutus. Tanssin koulutusohjelmassa suoritetaan alempi korkeakoulututkinto eli tanssitaiteen kandidaatin tutkinto.

 

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu.        

 

Kandidaatin tutkintovaatimukset
Kandidaatin tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.
Tutkinnon rakenne ja opintopistejakauma
Tanssin koulutusohjelman tutkinnon rakenteesta ja opintopistejakaumasta kerrotaan lisää täällä.

Produktiot

Opiskelija ymmärtää liikkeen elämänilmiönä ja osaa käsitellä sekä henkilökohtaista että kulttuurisessa viitekehyksessä ilmenevää liikettä improvisaatiossa ja koreografisessa prosessissa.  Hän osaa havainnoida ja käyttää monipuolisesti ja luovasti kehollista kokemuksellisuuttaan ja sen taiteellisia mahdollisuuksia sooloesityksen rakentamisessa. Opiskelija ymmärtää käytännössä improvisaation, komposition ja esim. tehtäväkäsikirjoituksen taiteellista potentiaalia. Hän hahmottaa nykyesitykselle ominaisia yksilöllisiä ja kollektiivisia työskentelytapoja. Hän omaa kyvyn osallistua avoimesti ja luovasti ryhmätyöprosesseihin.
Opiskelija tunnistaa tanssitaiteen vuorovaikutuksellisia toimintamahdollisuuksia erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Hän on tutustunut ammattikentällä vaikuttaviin koreografeihin ja heidän taiteelliseen ajatteluunsa. Kolmannen vuoden keväällä tehtävä opintojen viimeinen projekti voi olla tanssijantyö tanssiteoksessa, oma koreografia/studioesitys, tai muu taiteellinen projekti.

Hakeminen

Hakeminen

Tanssin koulutusohjelmiin otetaan vuorovuosin sisään uusia kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoita siten, että siirtyminen maisteriopintoihin on mahdollista suoraan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Maisteritutkintoihin on erillinen haku ja niihin voi osallistua myös alan ammattikorkeakoulututkinnon tai tanssin kandidaatin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Tiedot valintojen aikatauluista ja kriteereistä julkaistaan vuosittain ilmestyvässä valinta-oppaassa.

 

Vuosina 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 jne otetaan uusia kandidaatin tutkinnon opiskelijoita ja vastaavasti vuosina 2011, 2013, 2015, 2017 jne uusia maisterin tutkinnon opiskelijoita.

 

Hakuaika Taideyliopistoon päättyi 25.1.2017 klo 15.

Opettajat

Tanssitaiteen professori
Nykytanssin lehtori
Nykytanssin lehtori
Nykytanssin lehtori

Tanssin tuntiopettajat ja vierailevat opettajat

Tanssin tuntiopettajat ja vierailevat opettajat

Tuntiopettajia ja vierailijoita

 

Tuntiopettajia
MIKAEL AALTONEN
SOILE LAHDENPERÄ
JUKKA O. MIETTINEN
VIRPI JUNTTI
MIIKA LUOTO
ANNE MAKKONEN
ULLA-MARI MÄKELÄ
ERVI SIREN
KATRI SOINI
TARJA RINNE
LAURA FRÖSEN
ANNA-MARI KÄTKÄ
LOTTA JALAVA
RIITTA PASANEN-WILLBERG
JUKKA TARVAINEN
HARRIET SEVELIUS
MAIJA HIRVANEN

Vierailevia kv- opettajia 2009-


KARIN JAMESON
SUSAN FOSTER

 

Säestäjät

 

Christer Hackman
Itseoppinut muusikko (perkussionisti) - soittaa eri etnobändeissä (mm. Nefes) - toiminut säestäjänä Teakissa vuodesta 1990 - säestää afroa, itämaista tanssia, flamencoa, steppiä, jazzia ja nykytanssia. Toimii opettajana eri musiikkikouluissa (mm. Sibelius Akatemiassa). Työskentelee myös teatterimuusikkona ja tekee musiikkia tanssi- ja teatteriesityksiin.

 

Joakim ”Jusu” Berghäll
Saksofonisti, säveltäjä ja moni-instrumentalisti Joakim "Jusu" Berghäll on säestänyt nykytanssia ja improa TEAKissa vuodesta 2006. Laitoksen ulkopuolella hänet tunnetaan mm. yhtyeistä Tsuumi Sound System ja Auteur Jazz.

Opiskelijat

Opiskelijat

Tanssin koulutusohjelman opiskelijat (BA)

Vuosikurssi 2014-2017

Aaltonen Noora
Hiltunen Johannes
Hytönen Tero
Koikkalainen Ella
Peura Marika
Pulkkinen Kalle
Purhonen Aino
Pönkä Saila
Rytövuori Salla
Sjöberg Pauliina
Sorvari Laura
Stenberg Anna
Suomalainen Jussi

Vuosikurssi 2012-2015

Alatupa Miika
Arppo Krista
Iduozee Ima
Kauhanen Karoliina
Keisanen Elisa
Koskinen Anni
Kupari Anna
López-Lehto Sebastian
Luomala Joonas
Markkula Outi
Naukkarinen Anne
Näkki Iiro
Pienmunne Justus
Poropudas Pinja
Purovaara Johannes
Similä Sami
Tavi Katriina

Vuosikurssi 2010–2013

Autio Maria
Giordani Sanni              
Heiskanen Panu                    
Huhtakallio Soili                    
Karttunen Minna                    
Lindberg Veronika                    
Mikkola Tuomas                    
Mönkäre Hanna
Niiniketo, Viivi 
Rinnetmäki, Satu                                    
Siipola Sini                    
Tuovila Elisa   
Turpeinen Oskari                 
Wäänänen Arttu

Alumnit

Alumnit

Teatterikorkeakoulusta valmistuneet entiset opiskelijat perustivat 28.4.2010 Teatterikorkeakoulun alumniyhdistyksen. Teatterikorkeakoulun alumnit – Teaterhögskolans alumner -yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Teatterikorkeakoulussa opiskelleiden kesken, pitää yhteyttä Teatterikorkeakouluun ja tukea sen pyrkimyksiä sekä lujittaa esittävien taiteiden asemaa. Alumniyhdistys järjestää tilaisuuksia, tiedottaa jäseniään Teatterikorkeakoulun toiminnasta ja tavoitteista sekä kiinnittää yhteiskunnan ja yleisön huomiota Teatterikorkeakoulun toimintaan ja kehittämiseen.  Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin ohjaaja Kimmo Kahra.

 

Myös tanssin koulutusohjelmat ovat kiinnostunut kehittämään yhteistyötä omien alumniensa kanssa eri muodoissa. Näitä yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi tutkinto-opiskelijan kummitoiminta, vierailevat opettajat, työharjoittelupaikkojen tarjoaminen, maisteriopiskelijan opinnäytteen tarkastaminen, yhteistyö opintoihin kuuluvan esitystoiminnan alueella, yhteistyö laitoksen kansainvälisten opettajavierailujen puitteissa, tietojen saaminen demoista, avoimista luennoista, kansainvälisistä vieraista sekä alumnitapaamisista.

 

Tanssin koulutusohjelmat järjestävät alumnitapaamisia kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyisin ja keväisin. Lähetämme kutsut niihin yhteystietonsa jättäneille. Kutsujen lähettäminen ja muu tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sähköpostin välityksellä.

 

TeaKin alumneja ovat Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen tai tanssitaiteen kandidaatiksi, maisteriksi, lisensiaatiksi tai tohtoriksi valmistuneet tai TeaKia edeltävissä teatterialan oppilaitoksissa kurssimuotoisen koulutuksen suorittaneet henkilöt. Yhdistykseen voivat liittyä myös Teatterikorkeakoulussa vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olleet.

Yhteystiedot

Jan-Peter Kaiku
Suunnittelija

 

Rita Heino
Opintosihteeri (opetuksen käytännön järjestelyt, talousasiat, opintorekisterin päivittäminen)