Taideoppilaitosten rehtoripäivät 27.-28.9.2016

Aika: 27.09. - 28.09.2016

Paikka: Musiikkitalo, Sonore-sali

Kuvaus: Rehtoritapaamiset järjestetään puolivuosittain ja niiden teemoina ovat taideoppilaitosten ajankohtaisimmat aiheet ja kehittämiskohdat. Rehtoripäivillä luodaan katsaus siihen monipuoliseen kehittämistyöhön ja hyviin käytäntöihin, mitä taideopetuksessa on tehty ja mitä parhaillaan on menossa ja kehitteillä. Rehtoripäivien kautta saat kontaktin oppilaitosjohdon keskeisiin toimijoihin ja pääset mukaan suomalaisen musiikkikoulutuksen tulevaisuutta rakentavaan yhteistyöhön.

Kohderyhmä: Taideoppilaitosten rehtorit, apulasrehtorit, vararehtorit, muu oppilaitosjohto, vastuuopettajat sekä pedagogit, opettajat ja oppilaitosten suunnitteluhenkilöstö.

Tavoite: Syksyn 2016 seminaarin teemana on pedagogisen johtamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen uudet suunnat ja toimintatavat

Sisältö: Seminaarin aiheena on erityisesti taideopetuksen uudistuminen ja tulevaisuuden suunnat johtamisessa ja opetuksen kehittämisessä. Asiantuntija-alustusten, paneelien ja työpajojen tavoitteena on tuoda esille johtamisen ja taideopetuksen uutta tutkittua tietoa ja hyviä kokemuksia sekä päästä tutustumaan käytäntöihin, jotka tukevat oppilaitosten arkea ja uudistumista. Seminaari luo katsauksen taideoppilaitosten kehittyvään ja laajentuvaan rooliin ja tehtävään yhteiskunnassa.

Seminaarin keskeisenä osana on yhdessä keskustelu, kokemusten jakaminen sekä uusien kehittämishankkeiden ja – tulosten esittely. Seminaarin alustajina ja puhujina on johtamisen ja taiteiden opetuksen asiantuntijoita, tutkijoita, kehittäjiä, rehtoreita ja pedagogeja eri puolilta Suomea musiikin, tanssin, kuvataiteen, teatterin, sirkuksen ja arkkitehtuurin oppilaitoksista.

Kouluttajat, asiantuntijat: Seminaarin alustajina ja puhujina on taidealojen koulutuksen ja oppilaitosjohdon asiantuntijoita, tutkijoita ja kehittäjiä, rehtoreita ja pedagogeja laajasti eri puolilta Suomea.

Hinta: Osallistumismaksu 280 euroa (sis.alv) sisältäen ohjelman lisäksi seminaarin ruokailut ja kahvit

  • MAJOITUS (omakustanteinen/ mm. Taideyliopiston Hansel-sopimushinta): Hotelli Helka (os. Pohjoinen Rautatiekatu 23), 125 euroa/1 hh, 155 euroa/2hh. Varaukset suoraan puh. 09613580 tai reservations@helka.fi

Ilmoittautuminen: 16.09. mennessä

Lisätietoja: Sirke Pekkilä, Projektipäällikkö, Taideyliopiston Avoin kampus /täydennyskoulutus, kehittämishankkeet, erikoistumisohjelmat, puh. 050-5262 004, sirke.pekkila@uniarts.fi
 

Ilmoittaudu koulutukseen