Undervisningsprogram

Innehållet i Konstuniversitetets undervisningsprogram beslutas varje läsår. På den här sidan hittar du länkar till undervisningsprogram för Konstuniversitetets tre akademier.

Bildkonstakademin

Bildkonstakademins undervisningsprogram 2015–2016:

Språkstudierna hittas på denna sida > Gemensamma studier

Sibelius-Akademin

Information om Sibelius-Akademins undervisning läsåren 2015–2016 samt 2016-2017 finns på ASIO (gruppkalender och studieplan) och WebOodi. Du kan använda ASIO och WebOodi utan att logga in.

 

Språkstudierna hittas på denna sida > Gemensamma studier

Teaterhögskolan

Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst (BA/MA)

 

BA  (på svenska)

MA (på svenska)

 

Språkstudierna hittas på denna sida > Gemensamma studier

Gemensamma studier

Konstuniversitetet arrangerar också studier för examensstuderande, som utifrån starten planerats som gemensam undervisning. Den gemensamma undervisningen kan bestå av enskilda kurser, men man erbjuder också gemensam nätverksundervisning inom akademierna och denna kan ha formen av studiehelheter. Nedan finns information om läsårets gemensamma studier.

 

Därtill kartlägger akademierna vilka kurser inom det egna utbudet som kan öppnas för examensstuderande från de andra akademierna. Kurser valda inom andra akademier eller akademiernas gemensamma kurser godkänns i den individuella studieplanen. Studeranden måste vid behov diskutera studieperiodernas lämplighet för sin examen vid sin akademi. Utgångspunkten för mobiliteten är att kurserna kan inkluderas i minimikraven för examina vid hemakademin.

Språkstudier

Språkstudier

Arbetslivsfärdigheter

Arbetslivsfärdigheter

Information om Konstuniversitetets studiemodul i arbetslivsfärdigheter finns på de finskspråkiga sidorna (undervisning endast på finska).

Skrivning

Skrivning

Information om Konstuniversitetets studiemodul i skrivning finns på de finskspråkiga sidorna (undervisning endast på finska).

SAMA – Sound Arts & Sonic Arts (in English)

SAMA – Sound Arts & Sonic Arts (in English)

The goal of SAMA (Sound Art & Sonic Arts at University of the Arts Helsinki) is to examine sound as a wide-ranging form of contemporary art. The artistic practices and contexts of sound art stem from the fields of music, sound design, visual arts and performing arts. With its diverse areas of expertise, The University of the Arts offers an excellent environment as well as the necessary facilities for an interdisciplinary approach to Sound Art and Sonic Arts.

The study module combines the knowledge of UniArts’ three academies: Sibelius Academy, the Academy of Fine Arts and Theatre Academy Helsinki. SAMA is a University of the Arts study module  aimed at developing mobility and collaboration between the academies.

Organizers

University of the Arts Helsinki is Finland's national university for the arts—the country's highest institution for fine art, theatre and music. SAMA is coordinated by the University of the Arts’ Open Campus, and planned jointly by Time and Space Arts at the Academy of Fine Arts, the Masters' Program of Sound at Theatre Academy Helsinki and the Department of Music & Technology at the Sibelius Academy

Courses 2016-2017

During the academic year SAMA will be offering courses, workshops and seminars held by international and Finnish sound artists. The language of teaching is English. For additional information on the courses, requirements and enrollment instructions, please see the Course catalogue in WebOodi:

  1. Visit http://weboodi.uniarts.fi (if you have a user account, sign in)
  2. Click “Instruction/Courses” on the side bar, and under it the link “Course catalogues”
  3. Click the link “TaiY / SAMA Sound Art & Sonic Arts”
  4. Click the tab marked “Teaching”
  5. Click the plus sign next to “Advanced Studies” to open the course list
  6. See the course descriptions and schedules by clicking the course name.

 

How to enroll

 The enrollment for SAMA courses ends one week before the course is scheduled to start. See the course description for specific dates.

Students enrolled in other Finnish universities can apply to the courses via the JOO agreement (http://www.joopas.fi).

Select courses are available for students not currently enrolled in any Finnish University via the Open University. Students to these courses are primarily selected on the basis of a letter of motivation. The enrollment fee for Open University studies is currently 15€/ECTS. For more information, visit the University of the Arts Open University website.

 

Contact information

Lecturer Ava Grayson (firstname.lastname@uniarts.fi)

Academic Affairs Coordinator Johanna Wahlström

SAMA – Sound Art and Sonic Arts
Taideyliopisto
PL 20
00097 Taideyliopisto, FINLAND

Visiting address: Degree Program of Sound Design, TeaK Vässi, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki, 5th floor, room 507. 

Grunderna i konstförvaltning och företagande

Grunderna i konstförvaltning och företagande

Information om Konstuniversitetets studiemodul i konstförvaltning och företagande finns på de finskspråkiga sidorna (undervisning endast på finska).

 

Läsårets 2016 - 2017 kurser ges ut i studiehandboken i WebOodi.

Mobilitetsstudier vid akademierna

Mobilitetsstudier vid akademierna

Mobilitetsstudier 2016 - 2017

Ansökningstiden for vårterminens mobilitetsstudier och gemensamma studier börjar den 1.11. (Teaterhögskolan) eller den 15.11. (Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin). Ansökningstiden tar slut den 30.11.2016. En lista över alla kurser och specifika ansökningstider ges ut i studiehandböckerna i WebOodi.

Information om AaltoARTS-kurser (for Teaterakademins studeranden) finns i Artsi.