Medelanskaffning

Vi samlar in gemensamt kapital till Konstuniversitetet från företag, samfund, stiftelser och privatpersoner fram till 30.6.2017. Insamlingsmålet är 5 miljoner euro. Staten stöder medelinsamling genom att bidra med upp till tre euro för varje donerad euro.
 

Donationer stärker vårt kapital som används för att vårt universitet skulle bli en ännu bättre plats att studera, forska och påverka. Vår gåva är den fräschaste konsten och ett starkt kulturliv. Genom att donera till Konstuniversitetet stöder du konstutbildning som är unik i sitt slag och investerar i konstens framtid i Finland. 
 

Läs mer om vår kampanj: www.taideonlahja.fi/sv