Sök till doktorandutbildningen

Vid Konstuniversitetet kan man avlägga doktorsexamen inom bildkonstens, musikens, teaterns eller dansens område. Ansökan till doktorandutbildning görs via doktorandprogrammen på respektive akademi.

Bildkonstakademins doktorandutbildning

Ansökan till Bildkonstakademins doktorandprogram sker genom offentligt ansökningsförfarande.

Följande ansökninsperiod utlyses hösten 2018. 

Till utbildningen som inleds hösten 2017 antogs fem nya studerande till studier som leder till doktorsexamen i bildkonst (BildkD). Examen omfattar 240 studiepoäng. Ansökningsperioden började 1.9 och slutade 14.10.2016.

 

Ansökningsanvisningarna 2017

Teaterhögskolans doktorandutbildning

Ansökan till doktorandprogrammet i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance vid Konstuniversitetets Teaterhögskola sker genom offentligt ansökningsförfarande. Följande ansökningsperiod utlyses hösten 2018.

Ansökningsprocessen tar ungefär ett halvt år och de valda doktoranderna börjar sina doktorsstudier hösten 2019. De detaljerade ansökningsinstruktionerna publiceras i september 2018. Instruktionerna här nedan gäller den föregående ansökningen. Det kan ske förändringar i instruktionerna, men de nedanstående instruktionerna ger en bild av de olika skedena under ansökningsprocessen.

Ansökningsanvisningarna 2017

Sibelius-Akademins doktorandutbildning

Se mer på finska  eller  på engelska.