Sök till doktorandutbildningen

Vid Konstuniversitetet kan man avlägga doktorsexamen inom bildkonstens, musikens, teaterns eller dansens område. Ansökan till doktorandutbildning görs via doktorandprogrammen på respektive akademi.

Bildkonstakademins doktorandutbildning

Ansökan till Bildkonstakademins doktorandprogram sker genom offentligt ansökningsförfarande.

 

Till utbildningen som inleds hösten 2017 antas högst fem nya studerande till studier som leder till doktorsexamen i bildkonst (BildkD). Examen omfattar 240 studiepoäng. Ansökningsperioden börjar 1.9 och slutar 14.10.2016.

 

Ansökningsanvisningarna 2017

Teaterhögskolans doktorandutbildning

Ansökning till Teaterhögskolans doktorandutbildning börjar 1.9 och slutar 14.10.2016.

 

Ansökningsanvisningarna 2017

Sibelius-Akademins doktorandutbildning

Se mer på finska  eller  på engelska.