Teaterhögskolans urvalsresultat 2017

 

                                                                     Dnro 256/5.52.00/2016

 

RESULTAT FRÅN TEATERHÖGSKOLANS URVAL

På basis av Konstuniversitetets Teaterhögskolas urvalsprov är de sökande som omnäms i nedanstående lista godkända som studerande vid Teaterhögskolan från början av läsåret 2017-2018.

Konstuniversitetets utbildningar är med i riksomfattande gemensam ansökan till högskolor. Man kan ha sökt till högst sex utbildningar i gemensam ansökan (prioritetsordningen är bindande). Den sökande kan endast få en studieplats i gemensam ansökan. Den sökande blir erbjuden den studieplats, som han/hon prioriterat högst i ansökningsblanketten och till vilken hans/hennes antagningsframgång är tillräcklig, fastän han/hon vore godkännbar till flera utbildningar.  Bestämmelsen om en högskoleplats gäller också separata ansökningar.

BESTÄMMELSEN OM EN HÖGSKOLEPLATS:

  • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (bestämmelsen gäller både gemensam ansökan och separata ansökningar).
  • Bestämmelsen gäller också studier för universitetens påbyggnadsexamina; licentiat och doktorsexamina.
  • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning.
  • Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska högskolor.

Alla högskolor bör ge sina urvalsförslag under juni, och det riksomfattande resultatet för gemensam ansökan är färdigt senast 30.6.2017. Du kan kolla det slutliga resultatet i Min Studieinfo-tjänsten på Studieinfo.fi. Varje sökande får även ett riksomfattande resultatbrev per e-post.

Om du har prioriterat någon annan utbildning högre än våra utbildningar och du blir godkänd till den, kan du inte bli godkänd till Teaterhögskolan eller motta studieplatsen. Inte heller kan du motta denna studieplats om du redan har mottagit en annan studieplats som leder till högskoleexamen (i separata antagningar) i utbildning som börjar 1.8.2017. Studieplatsen bör mottagas senast 14.7.2017 kl. 15.

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

Halonen, Eeva-Maaria Aurora
Mäkipää, Joel Jouko Mikael

 

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI/ FÖRESTÄLLNINGSDRAMATURGI

Ehrström, Per Herman
Luhtaniemi, Milka Tuulia *
Luukka, Louna-Tuuli Maria
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)

Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i teaterkonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 14.7.2017 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.

UTBILDNINGSPROGRAMMET I REGI

Halonen, Asko Eino Taavetti
Laine, Kiia Anniina
Sandqvist, David

MAGISTERSTUDIER I REGI

                           Inga nya studerande valdes.

MAGISTERPROGRAMMET I KONSTNÄRLIG FRAMSTÄLLNING I DANS

Aaltonen, Noora Matilda *
Aho, Taru Talvikki Lovisa
Hytönen, Tero Tapani *
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) **
Koikkalainen, Sonja Ella-Noora *
Laurilehto, Riikka Inkeri ***
Purhonen, Aino Inkeri *
Salonen, Ilona Mirjami
Sorvari, Laura Katariina *
Stenberg, Anna-Irene Birgitta
Suomalainen, Jussi Ville Jalmari *

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 14.7.2017 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
*** Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 14.7.2017 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
 

MAGISTERPROGRAMMET I KOREOGRAFI

Hytönen, Tero Tapani *
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) **
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) **
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) *
 

* Villkorligt antagningsbeslut. Intyg över avlagd kandidatexamen i danskonst eller annan lämplig lägre högskoleexamen ska vara ansökningstjänster tillhanda senast den 14.7.2017 kl. 15.00. I annat fall förfaller det villkorliga antagningsbeslutet.
** Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp.
 

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN LIVE ART AND PERFORMANCE STUDIES

Brinda, Antonín
Hejazi, Harold
Kettunen, Hanna Katriina
Lee, Mun Wai
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Pascual Esparza, Maria Daniela
Spyropoulou, Olga
 

Reservplatser:
1.
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
2. NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
3. Sheyn, Aviv
4. Rekola, Sami Juhani

 

NÄYTTELIJÄNTAITEEN KOULUTUSOHJELMA
Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (på finska)

Ahonen, Sami Mikael
Airola, Anna Elena
Haapiainen, Karlo Juhani
Hyvönen, Saila Inkeri
Kilpimaa, Emma Katariina
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet) 
Mustanoja, Isla Malviina 
Nilsson, Tuomas Eerik
Peräinen, Jussi-Petteri
Rapatti, Karim Ashraf
Rautavaara, Saana Maria Teresa
Rokka, Otto Valtteri
Saarenketo, Ville Valtteri
Salonen, Elias Veikka Hermanni

NÄYTTELIJÄNTAITEEN MAISTERIOPINNOT
Magisterstudier i skådespelarkonst (på finska)

Ajanto, Heidi Katariina
Castrén, Emma Karoliina *
Lantto, Katariina Hannele

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket svenska 3sp och främmande språk 5sp.

 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

Hietala, Lauri Gabriel
Hirvonen, Mikko Ville Oskari
Honkanen, Tuomas Mikko Ilari
Pesonen, Niilo Ilmari

Reservplats:
1. Hagen, Oscar William

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN

Aalto, Tero Uolevi
Jalerva, Mia Henrika
Jäntti, Julia Anne-Marie
Palillo, Rosa Sofia
Roikola, Sami Antti Juhani
Vantola, Vilma Jasmiina

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

Kankkonen, Satu Hannele
Korhonen, Iines Lahja Maija
Sikström, Tony Erik Mikael
Sulalampi, Johanna Elizabeth

Reservplatser:
1. Ostrogradskaya, Alina
2. Noroila, Mikki Werneri

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

Kemppi, Antero Olavi
NN (personen har inte gett tillåtelse till publicering av sitt namn på internet)
Rajakangas, Hanna Karoliina
Rasinkangas, Kalle Veikko
Rehn, Nicolas Sebastian
Tapio, Markus Antero

_____________________________________________________________________________________________

RÄTTELSEANVISNING

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret

PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
Finland

kirjaamo(at)uniarts.fi

 

 

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.