Sibelius-Akademins urvalsresultat 2017

OBS! Du kan även fråga om resultatet per e-post på adressen siba.ansokan@uniarts.fi.

 

RESPONS

En sökande kan få uppgifter om hur antagningsprinciperna har tillämpats i hans/hennes fall. Uppgifter fås av kontaktpersonerna listade här:

>> Feedback på urvalsprovet 2017

 

GRUNDUTBILDNING

>> Urvalsresultat 2017 (5,5-årig och 2,5-årig utbildning)

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut (akademins urvalsförslag) inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet.

>> Rättelseanvisning

 

UNGDOMSUTBILDNING

>> Urvalsbeslut 2017 (ungdomsutbildning)

Rättelse i detta beslut får inte sökas hos Konstuniversitetet.

 

BYTE AV STUDIERÄTT

>> Urvalsbeslut 2017 (byte av studierätt)

Om den sökande är missnöjd med studerandeurvalet kan den sökande skriftligen begära rättelse av dekanens beslut inom 14 dagar från offentliggörandet av beslutet.

>> Rättelseanvisning