Rekrytering av Konstuniversitetets Sibelius-Akademins dekan startar

Tuomas Auvinen sköter uppdraget till årets slut.

Konstuniversitetets rektor och styrelse har startat rekryteringen av Sibelius-Akademins dekan för den kommande femårsperioden. Rekryteringsprocessen inleddes i ett tidigare skede på begäran av Sibelius-Akademins ledningsgrupp, eftersom Sibelius-Akademins dekan och alla vice dekaner och avdelningsdekaner har visstidsanställningsavtal som gäller fram till utgången av 2017. Styrelsen fattade beslut om att tidigarelägga rekryteringen i sitt möte den 30 september 2016.

Tuomas Auvinen har meddelat att han inte kommer att ställa upp för omval. Universitetet och Auvinen har kommit överens om att Auvinen sköter dekanens uppgifter fram till slutet av 2016 så att den nya dekanen har förutsättningar att börja bygga sin organisation i lugn och ro.

Den målsatta tidtabellen för rekryteringen av den nya dekanen är början av februari 2017. Dekanen väljs genom ett öppet ansökningsförfarande och universitetets styrelse beslutar om valet på framställning av rektorn.

Ämnesord